Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

SZANOWNI RODZICE !!!

 

Informujemy, że w okresie wiosennej przerwy świątecznej –  od 1 .04 do 6.04 zajęć korekcyjnych nie będzie

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego         (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

INFORMUJEMY, ŻE PRZY ZACHOWANIU REŻIMU SANITARNEGO ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ I KOMPENSACYJNEJ W STARACHOWICACH  BĘDĄ  NADAL REALIZOWANE WG USTALONEGO PLANU ZAJĘĆ. 

O ZAJĘCIACH BASENOWYCH POINFORMUJEMY W PONIEDZIAŁEK DO GODZINY 12.00 

Ponad dwustu 6-latków ze wszystkich przedszkoli miejskich w Starachowicach zostało objętych gimnastyką korekcyjną prowadzoną przez nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Dzięki dobrej współpracy powiatu z miastem, w każdym przedszkolu odbywają się 2 godziny ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci. Przewidziano również dodatkowe godziny na badania postawy i sprawdzenie postępów.

O tym, jak ważna jest dbałość o właściwą postawę u dzieci, nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Wszyscy mamy świadomość, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W trosce o prawidłowy rozwój  najmłodszych, Powiat podpisał umowę z Gminą Starachowice na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich nr 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14 i 15. Przez osiem miesięcy miesięcy, nauczyciele  z Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach prowadzić będą zajęcia korekcyjne z przedszkolakami –  w każdym tygodniu, po 2 godziny. Przewidziano też  dodatkowy czas na badania i monitoring postępów, po 3 godziny miesięcznie w każdym przedszkolu przez 4 miesiące. Zajęcia ruszyły od 1 lutego i będą trwać do końca grudnia 2021 r. ( z pominięciem okresu wakacji ). Gmina przekaże na ten cel dotację w wysokości 39 317, 70 zł.

Po ośmiu starachowickich przedszkolach, teraz także od 1 marca w dwóch przedszkolach tj. w gminie Mirzec  i Jagodne będą odbywać się zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone również przez nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Gimnastyką korekcyjną zostało objętych 28 przedszkolaków. Gmina zapłaci za to 7526 złotych.

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/gimnastyka-korekcyjna-takze-w-mirzeckich-przedszkolach-zdjecia/ar/c1-15464936

Informujemy, że zgodnie z wprowadzeniem od 12.02.2021 nowych,  łagodniejszych zasad bezpieczeństwa – warunkowo – na dwa tygodnie wracają zajęcia korekcyjne w ramach określonego reżimu sanitarnego. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego na początku roku szkolnego planu zajęć basenowych od 15.02.2021 r.

23 stycznia 2021r nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej uczestniczyli w warsztacie szkoleniowym HATHA JOGA W KOREKCJI WAD POSTAWY. Organizatorem była Pani Monika Dygas – Instruktor rekreacji ruchowej i relaksacji.

Pani Monika Dygas podzieliła się z nauczycielami swoją wielką pasją jaką jest joga czyli system aktywności prozdrowotnej, który pomaga przede wszystkim zachować zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez ćwiczenia ciała i umysłu.

W dalszej kolejności odbyły się zajęcia prowadzone zgodnie z ideą „Jogi akademickiej” opartej na ćwiczeniach fizycznych hatha  jogi oraz technik relaksacyjnych. Były to grupy ćwiczeń:

  • w pozycjach stojących
  • w pozycjach siedzących
  • w podporach
  • w pozycjach leżących
  • ćwiczenia poprawiające koordynację półkul mózgowych oraz równowagę
  • techniki relaksacyjne metodą Schultza i Jacobsona

Szkolenie było bardzo ciekawym doświadczeniem nie tylko od strony wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ale również jako doskonała technika relaksacji w życiu codziennym i bardzo ciekawy sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

RUCH JEST W STANIE ZASTĄPIĆ PRAWIE KAŻDY LEK, ALE WSZYSTKIE LEKI RAZEM WZIĘTE NIE ZASTĄPIĄ RUCHU                      WSZYSCY TO WIEMY                NIE ZAWSZE STOSUJEMY

 

KONTAKT DO PANI MONIKI DYGAS

monikat8@wp.pl

fb.me/mandala.monikadygas

fb.me/chataszeptuchy

Decyzją Rządu obostrzenia zostają utrzymane do 14.02  i w związku z tym, w dalszym ciągu zajęcia basenowe są realizowane w Ośrodku.

Rząd poinformował o przedłużeniu obostrzeń do 31 stycznia 2021 r. Zgodnie z utrzymanymi w mocy restrykcjami zawieszeniu pozostaje działalność m.in. basenów. W związku z tym zajęcia basenowe będą realizowane w formie zajęć korekcyjnych na sali w Ośrodku ( Gliniana 10A) w godzinach i dniach wg ustalonego planu zajęć basenowych. 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w grupach ośrodkowych odbywać się będą od 18 stycznia na dotychczasowych zasadach. 

                                                                                                                                                                                               ZAPRASZAMY

Informujemy, że w terminach od 23.12 do 31.12.2020 odbywać się będzie zimowa przerwa świąteczna  oraz od 4.01 do 17.01.2021 odbywać się będą ferie zimowe.

         Zajęć korekcyjnych w Ośrodku i na basenie w tym okresie  nie będzie. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat procesu korekcyjnego dziecka od nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz możliwość przebadania postawy ciała dziecka po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 41 274 71 96.

 

Informujemy, że dzisiaj tj w poniedziałek 19.10.2020r zajęcia basenowe z gimnastyki korekcyjnej wyjątkowo odbędą się na terenie siedziby MOGKIK. Zajęcia odbędą się według ustalonego planu na sali gimnastycznej z nauczycielem prowadzącym ćwiczenia na basenie. Od wtorku 20.10.2020 zajęcia będą się odbywały tak jak dotychczas na terenie krytej pływalni zgodnie z planem zajęć basenowych.