Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

           Badania odbyły się w miesiącach kwiecień, maj 2019 roku w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Badanie przeprowadzono aparatem MORA wykorzystującym metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskopem – urządzeniem  do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań w liczbach i procentach oraz  wyniki w poszczególnych przedszkolach  przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie wakacji tj., 24.06.2019 – 23.08.2019 r. Ośrodek czynny będzie w godzinach 8.00 – 14.30.

Zapraszamy do konsultacji z nauczycielami prowadzącymi, jak również do wykonania komputerowego badania wad postawy Państwa dzieci w godzinach 9.00 – 12.00.

Szczegółowy grafik dyżurów poszczególnych nauczycieli przedstawiamy poniżej Continue reading

Dyrekcja Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach informuje, iż w okresie  wielkanocnej przerwy świątecznej   tj., 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

MOGKiK czynny będzie w godz. 8.00 – 14.00

Nauczyciele odbywają dyżury i udzielają konsultacji w swoich grupach w godzinach:

Ośrodek – 9.00 – 12.00,  Basen – 10.00 – 12.30.

              W dniu 29.03.2019 r. w godzinach  od 9. 30 do 12.00 odbył się  w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach VIII Festiwal Nauki. W ramach  imprezy organizowanej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbywała się popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród uczniów naszego regionu. Szkoły i placówki powiatowe miały możliwość podczas festiwalu dokonania prezentacji  swojej działalności i osiągnięć. 

                 

Continue reading

   W dniu 06.03.2019 r. w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1 A odbyła się konferencja pod nazwą „Prosty kręgosłup – zdrowe życie”. Inicjatorem konferencji były władze Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a współorganizatorami spotkania byli pracownicy MOGKiK.         

                    Continue reading

W dniu 02.02.2019 r. w naszym Ośrodku przy ul. Żeromskiego 1 A odbyło się szkolenie grona pedagogicznego. Szkolenie przeprowadziła mgr Marzena Kułaga – ortopodolog pracująca w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „NATURA” w Busku Zdroju. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej i dotyczyło tematyki związanej z wadami kończyn dolnych i problematyki obręczy biodrowej. Continue reading

Dyrekcja Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach informuje, że w okresie ferii zimowych  tj., od 14.01.2019 do  25.01.2019 r.  placówka czynna będzie w godzinach 8.00 – 14.30.

Dyżur nauczycieli w w/w okresie odbywać się będzie w Ośrodku w godz.900 – 1200 . W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci, jak również dokonać komputerowego badania wad postawy dzieci.        Na badania  wad postawy w godzinach 900 – 1200 zapraszamy także dzieci nie uczęszczające do MOGKiK.

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie  przerwy świątecznej   tj., 27.12.2018 – 31.12.2018r.

MOGKiK czynny będzie w godz. 8.00 – 14.00

 Nauczyciele odbywają dyżury i udzielają konsultacji w swoich grupach w godzinach: 9.00 – 12.00

      Dyrekcja Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach informuje, iż od przyszłego  tygodnia przez  okres 3  miesięcy ulega zmianie termin zapisów dzieci na zajęcia  korekcyjne  do MOGKiK. Zapisy w tym okresie będą prowadzone nie w środy jak dotychczas lecz w piątki w godzinach 14.30 – 17.30. Za utrudnienia przepraszamy.