Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Marzec 2012

Zajęcia poniedziałkowe – pełna liczba dni zajęć – od 27.02.2012 r. – 25.06.2012 r. = 17 dn. x 4zł = 68 zł

Zajęcia wtorkowe – pełna liczba dni zajęć – od 28.02.2012 r. – 26.06.2012 r. = 16 dn. x 4zł = 64 zł

Zajęcia czwartkowe – pełna liczba dni zajęć – od 29.02.2012 r. – 28.06.2012 r. = 15 dn. x 4zł = 60 zł

Od kwoty należnej za sem. II odejmujemy kwotę zwrotu za niewykorzystane – usprawiedliwione nieobecności na basenie w sem. I. Kwota indywidualna do zapłaty za sem.II w kolumnie „kwota”

Informacja o należnej kwocie opłaty za sem. II znajduje się na tablicy inf. w Ośrodku

Należną opłatę za korzystanie z zajęć na basenie należy wpłacić w Ośrodku w godz. Pn-pt 830 – 1430 i w każdą środę od 830 do 1730.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach basenowych proszę o tym fakcie poinformować prowadzących zajęcia lub bezpośrednio w Ośrodku.

UWAGA ! – z zajęć na basenie mogą korzystać wychowankowie uczestniczący w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w Ośrodku.