Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Kwiecień 2012

Pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach przeprowadzą  fotogrametryczne  badania przesiewowe w celu oceny jakości postawy ciała dzieci  6 i 7 letnich. Celem tych badań jest wyselekcjonowanie dzieci, u których konieczne jest objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej,  lub w przypadku znacznej wady- konsultacja ortopedyczna i ewentualne sugestie dotyczące dalszego postępowania.
Badania przeprowadzone będą metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire.  Jest to badanie nieinwazyjne, w którym wykorzystywane jest światło halogenowe, więc nieszkodliwe dla zdrowia. Stopy badane będą przy pomocy podoskopu, analizie poddana będzie odbitka stopy przeniesiona na ekran komputera.
Badania przeprowadzone zostaną  w dniach  14 -25 maja 2012 r.  na terenie Ośrodka. Planowane godziny badań  915 – 1200 od poniedziałku do piątku. 
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele przedszkoli i dyrektor MOGKiK w Starachowicach.  Informacje o działalności Ośrodka znajdziecie Państwo na zakładkach tej strony.