Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Lipiec 2012

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne do MOGKiK W Starachowicach za dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców. Wspierają one możliwość rozwoju i działalności Ośrodka.

Dyrekcja i pracownicy MOGKiK

Dnia 15.06.2012 w godzinach 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach III Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– badania przesiewowe metodą Bunnella
– pomiar wskaźnika BMI z oceną
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2012/2013 rozpoczynają się od 27.08.2011 do 14.09.2011
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2012/2013 nie uległa zmianie i wynosić będzie 4zł