Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Grudzień 2012

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka na spotkanie w celu powołania Stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie działalności statutowej MOGKiK.
Celem Stowarzyszenia będzie przede wszystkim działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, ekologia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
Spotkanie odbędzie się 4 stycznia(piątek) 2013r o godz 18.45 w budynku Ośrodka.