Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Październik 2013

Dnia 27.09.2013 r nauczyciele MOGKiK  brali udział w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków Skoliozy. Organizatorami drugiej edycji Forum Skoliozy był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Poznański Uniwersytet Medyczny, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu. Organizacja przegiegła przy udziale znakomitych gości, uznanych autorytetów z Grecji i Polski. Tematem przewodnim Forum Praktyków Skoliozy była diagnostyka skolioz. Diagnostyka jest pojęciem bardzo szerokim, uwzględniającym zarówno rozpoznanie rodzaju deformacji kręgosłupa na podstawie badania klinicznego i radiologicznego, jak i ocenę strukturalnych i funkcjonalnych zmian w narządzie ruchu oraz wzorców aktywności ruchowej osób ze skoliozami. Zarówno ocena zdjęć radiologicznych jak i badanie kliniczne wymaga znajomości wielu testów diagnostycznych. Dlatego też celem Forum było zaprezentowanie najczęściej stosowanych współcześnie testów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu osób ze skoliozą oraz praktyczne wykonanie tych testów wraz z uczestnikami konferencji. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w naszym kraju, z udziałem około 200 osób z różnymi kwalifikacjami i doświadczeniami zawodowymi.
Nauczyciele MOGKiK: Beata Laszczyk, Wiesława Lipiec, Jerzy Miśkiewicz, Dariusz Serafin uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w II Konferencji Forum Praktyków Skoliozy.