Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Październik 2019

W dniach 10-11.10.2019 p. Joanna Ożóg uczestniczyła w szkoleniu „Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – Techniki Energizacji Mięśni (TEM) cz.2”. Było to jej drugie szkolenie z zakresu terapii tkanek miękkich i obejmowało zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego.

Czym są współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich?

Celem terapii tkanek miękkich jest usunięcie napięć oraz dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego (ścięgien, mięśni, więzadeł oraz powięzi) za pomocą określonych technik. Terapia jest bardzo bezpieczna i nieinwazyjna. Składa się ona z oceny funkcjonalnej pacjenta oraz układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego oraz wdrożeniu odpowiedniej terapii w zależności od rodzaju dysfunkcji. Techniki stosowane w ramach tego podejścia mają charakter funkcjonalny, użytkowy, czyli skupiają się na efekcie w postaci właściwych nawyków ruchowych.

Leczenie dysfunkcji tkanek miękkich ma zastosowanie m.in. w leczeniu:

• mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych;
• ograniczeń ruchomości stawów;
• zaburzeń napięć mięśniowych;
• sztywności mięśni;
• wad postawy;
• skolioz.

Skoliozy charakteryzują się dużą różnorodnością dotyczącą stopnia zmian, ich tempa narastania, a także wieku pacjenta i prowokowanych objawów, dlatego też metoda leczenia dobierana jest indywidualnie do każdego dziecka. Skoliozy o większym stopniu skrzywienia wymagają poza ćwiczeniami także gorsetowania.
Podział skolioz na podstawie kąta Cobba, kwalifikujący do odpowiedniej metody leczenia:
Skoliozy poniżej 10⁰ – wymagają obserwacji i kontrolnych badań
Skolioza I⁰ – 10⁰ – 24⁰ – leczenie oparte o ćwiczenia
Skolioza II⁰ – 25⁰ – 40⁰ – leczenie oparte o stosowanie gorsetów i ćwiczeń
Skolioza III⁰ – > 50⁰ – leczenie operacyjne
Skoliozy w przedziale 40⁰-50⁰ wymagają oceny ryzyka progresji skrzywienia i indywidualnego podjęcia decyzji o sposobie leczenia.
Gorsetowanie stosowane jest przede wszystkim u dzieci i młodzieży, których kręgosłupy są bardzo plastyczne, a przez to podatne na narastanie zmian. Gorset umożliwia wówczas przebywanie w pozycji skorygowanej, zapewniając kręgosłupowi oraz tkankom miękkim prawidłowe warunki do rozwijania się. Podstawowa rola obejmuje odciążenie kręgów po stronie wklęsłej skrzywienia z jednoczesną ochroną przed ich zgniataniem. Gorset poza ochroną przed skrzywieniem w płaszczyźnie czołowej, zabezpiecza także kręgosłupa przed przemieszczeniami w pozostałych kierunkach. Odciążenie strony wklęsłej następuje z jednoczesnym rozciągnięciem mięśni i więzadeł tej samej strony i rozluźnieniem po stronie przeciwnej. Współczesne gorsety projektowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały normalne funkcjonowanie. Pacjenci są w stanie wykonywać wszelkie ruchy bez uczucia dyskomfortu. Zakończenie leczenia następuje po osiągnięciu dojrzałości kostnej lub wcześniej jeśli mimo stosowania gorsetu skrzywienie narasta. Ta druga sytuacja często wiąże się z podjęciem decyzji o leczeniu operacyjnym.

W przypadku konieczności zaopatrzenia w gorset warto postępować według poniższych wskazówek:

1. należy uzyskać zlecenie na gorset korekcyjny do leczenia skolioz od lekarza specjalisty ( lekarz rehabilitacji ruchowej, ortopeda) – kod: Ł.055.01 pozwala uzyskać refundację z NFZ dla dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia!
2. w celu potwierdzenia zlecenia należy udać się do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ – Punkt Obsługi dla Interesantów w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 2a
3. z potwierdzonym zleceniem można udać się do placówki wykonującej gorsety m.in.:
• vigo-ortho.pl http://www.vigo-ortho.pl/pl-PL/content/vgo-w-twojej-okolicy/4/
• Kielce – OrtoPes https://ortopes.pl/gorsety-korekcyjne/
• Protetica.eu Łódź

KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE I FIZJOTERAPEUTYCZNE

WARSZAWA

DR HAB. N. MED. MARCIN TYRAKOWSKI – ortopeda dziecięcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy ul. Konarskiego 13

DR ŁUKASZ ANTOLAK – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgia kręgosłupa

https://www.crsclinic.pl/kadra/dr-lukasz-antolak/
https://www.cmgamma.pl/specjalista/lukasz-antolak/

DR AGNIESZKA STĘPIEŃ – fizjoterapeuta
Orthos Mokotów- filia Adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 37 lok. U8

 

LUBLIN

DR HAB. N. MED. MICHAŁ LATALSKI – ortopeda dziecięcy
ul. Spadochroniarzy 8 https://luxmedlublin.pl/e-rezerwacja/

DR. N. MED. MAREK FATYGA – ortopeda
Przychodnia Sanus, ul. Magnoliowa 2
Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali https://www.uszd.lublin.pl/

 

KIELCE

Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne TERAPEUTA
ul. Romualda 3 http://crmterapeuta.pl/

FootMedica centrum badania i leczenia stóp
Al. Szajnowicza-Iwanowa 13

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych wychowanków jest Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach, ul. Żeromskiego 1a 27-200 Starachowice.
2) osobą odpowiedzialną za prawidłowe przechowywanie danych w MOGKiK w Starachowicach są:
• Dyrektor p. Izabela Linek (ADO) ( e-mail: mogkik@mogkik.pl,  tel. 47 274-71-96) oraz
• Inspektor Danych Osobowych (IOD) p. Joanna Ożóg (e-mail: mogkik_rodo@op.pl ,  tel 41 274-71-96).

3) w MOGKiK przetwarza się następujące dane osobowe wychowanka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica: imię i nazwisko dziecka, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, szkoła do której uczęszcza dziecko, numer telefonu rodzica.
4) powyższe dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w ramach uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w Ośrodku ( Księga Zapisu, Karta Uczestnika Zajęć w MOGKiK, dziennik zajęć, Badanie fotogrametryczne „MORA”). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym. 
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Dyrekcja oraz nauczyciele MOGKiK.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania Państwa dziecka do Ośrodka, a także 10 lat po jego zakończeniu.
7) dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
8) każdy rodzic lub opiekun prawny wychowanka posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. W razie pytań/wątpliwości/zażaleń prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mogkik_rodo@op.pl. Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie MOGKiK lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.

………………………………………

Pieczątka i podpis Administratora 

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami MOGKiK. W czasie konsultacji mogą Państwo uzyskać informacje na temat procesu korekcyjnego dziecka, otrzymać instruktaż ćwiczeń domowych oraz wskazówki jak postępować z dzieckiem w czasie czynności codziennych, zwracając uwagę na prawidłową postawę ciała.

  B.  Ćwieluch B. Laszczyk I. Linek W. Lipiec J. Ożóg L. Pastuszka W. Sarna
Poniedziałek    

1645-1700

 ( Ośrodek )

 

 

1645-1700

( Ośrodek)

 

1645-1700

( Ośrodek)

 

1530-1545

( basen )

1530-1545

( basen )

Wtorek

 

16 45-1700

( Ośrodek )

 

1645-1700

( Ośrodek )

1645-1700

( Ośrodek )

   

1645-1700

( Ośrodek)

 

14 15-1430

(Ośrodek )

 

Środa

 

 

1645-1700

( Ośrodek )

   

 

1645-1700

( Ośrodek )

    1645-1655

( Ośrodek )

Czwartek     1645-1700

( Ośrodek )

       
Piątek              

9.10. 2019 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej odbyło się szkolenie pt„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Ośrodka. Zdobywaliśmy wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku. Szkolenia z pierwszej pomocy  to szansa uratowania życia w sytuacji jego zagrożenia, gdy liczy się każda sekunda.

Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działania.  Wymagają  wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.

Nasza koleżanka Izabela Linek uczestniczyła w kursie pt . „Pilates kliniczny”. Kurs odbył się w Łodzi w dniach 14-15 września 2019 r. Zdobyte umiejętności pozwolą na rozszerzenie zakresu działań w procesie wad postawy o elementy treningu Pilates.

Czym jest Pilates?

Pilates jest to system ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Josefa Humbertusa Pilatesa, którego celem jest rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała oraz nauka świadomego postrzegania własnego ciała. System Pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Trening Pilates poprzez wzmocnienie gorsetu mięśniowego brzucha i pleców stabilizuje kręgosłup oraz obręcz barkową i biodrową co jest jednym z podstawowych celów i założeń gimnastyki korekcyjnej.

 

 

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Pedagogicznej  MOGKiK w Starachowicach z dnia 9.10.2019 r. w sprawie nowelizacji statutu MOGKiK.

Wprowadza się zmiany do paragrafu 4 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego w pkt. 9 zostaje dodane zdanie:

Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci przebywających w szatni.