Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Monthly Archives: Maj 2020

Informujemy, że oprócz zajęć stacjonarnych w dalszym ciągu prowadzimy również zajęcia zdalne( dyżury telefoniczne, tzw. otwarty mail, pokaz ćwiczeń dla osób zainteresowanych przez Skypa )

 

Izabela Linek – poniedziałek, środa i czwartek od godz. 16 do 19 dyżur telefoniczny tel. 602 109 025 lub Skype

Leszek Pastuszka – środa od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 606 744 065

Wojciech Sarna – środa od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 608 723 175

Beata Laszczyk – czwartek od godz. 8 do 9 dyżur telefoniczny tel 41 274 71 96

Joanna Ożóg – piątek od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 41 274 71 96

Wiesława Lipiec – czwartek od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 785 910 787

Katarzyna Ćwieluch – piątek od godz. 8 do 9 dyżur telefoniczny tel 506 094 752

Od 25.05.2020 rozpoczynamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w MOGKiK w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich chętnych uczestników zajęć.

 

Poniżej przedstawiamy procedury bezpieczeństwa i organizacji zajęć oraz wzór oświadczenia – zgody rodziców.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII             COVID-19/ ZGODA NA ZAJĘCIA W MOGKiK/ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko  dziecka)

adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..

Tel…………………………………………mail…………………………………………………………………….

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku ze stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19, niniejszym oświadczam, że w ciągu ostatnim 14 dni:

Przebywałem/-am w kraju/rejonie ryzyka wskazanym przez WHO i GIS      TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami z obszarów zagrożonych                                  TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami z SARS-COVID                                                  TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami poddanymi kwarantannie                                TAK/NIE

Miałem/-am gorączkę, kaszel, zapalenie spojówek lub trudności  w oddychaniu/duszności/ból gardła             TAK/NIE

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z konsekwencji w przypadku podania nieprawdziwych danych odnoście stanu zdrowia mojego dziecka. Zatajenie danych w zakresie stanu zdrowia w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polce ( SARS COVID-19 ) może spowodować zagrożenie epidemiologiczne. Jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 par.6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r-kodeks karny oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ POMIAR TEMPERATURY CIAŁA.

                                                           …………………………………………………………………………………………………………………

( DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PODCZAS POBYTU W OŚRODKU ORAZ          PODCZAS  ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH W MOGKiK

Zgodnie z wytycznymi zachowania reżimu sanitarnego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

 1. Tylko dzieci zdrowe mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 2. Po wejściu do Ośrodka w miejscu do tego wyznaczonym rodzic/opiekun prawny oraz dziecko dezynfekują ręce. Zachowują dystans 2 m . Powinni mieć założone maseczki ochronne.
 3. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia przed zajęciami rodzic/opiekun prawny musi wypełnić oświadczenie dotyczące COVID-19, zgodę na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 4. Dziecko oraz rodzic/opiekun prawny w momencie dopełniania formalności oraz pomiaru temperatury ciała nie zdejmują maseczek ochronnych.
 5. Maseczkę ochronną dziecko dopiero zdejmuje na sali korekcyjnej w miejscu do tego wyznaczonym.
 6. Następnie wykonany jest pomiar temperatury ciała dziecka.
 7. Na zajęcia wchodzi tylko i wyłącznie uczestnik zajęć.
 8. Osoba wyznaczona wcześniej przez dyrektora MOGKiK odprowadza dziecko do właściwej sali korekcyjnej.
 9. Uczestnik zajęć powinien założyć odpowiedni stój do ćwiczeń w domu ( getry, dresy, stosownie do warunków atmosferycznych ). Szatnie nie będą dostępne.
 10. Wychowankowie będą ćwiczyć w obuwiu sportowym. Istnieje możliwość zmiany obuwia oraz pozostawienie okrycia wierzchniego w Ośrodku.
 11. W czasie zajęć nauczyciel oraz wychowankowie zachowują dystans 2 m kw.
 12. Wychowankowie będą ćwiczyć w miejscach oznakowanych w sali korekcyjnej.
 13. Każde dziecko powinno posiadać ze sobą karimatę lub mały kocyk, ręcznik. Przybory te zostaną wykorzystane podczas ćwiczeń. Dzieci zabierają ze sobą przyniesione przedmioty. Rodzice powinni pamiętać o upraniu rzeczy po zajęciach w temperaturze powyżej  60  Stopni C.
 14. Podczas zajęć nauczyciel nie może organizować zabaw korekcyjnych w parach. Dzieci ćwiczą tylko indywidualnie.
 15. Każde dziecko powinno powiadomić nauczyciela jak najszybciej o złym samopoczuciu.
 16. Zajęcia trwają 45 minut. Po zajęciach wszyscy uczestnicy dezynfekują ręce.
 17. Po zajęciach sala będzie dezynfekowana oraz wietrzona przez co najmniej 30 minut.
 18. Nauczyciele po zajęciach w niewielkich odstępach czasowych sprowadzają dzieci do holu głównego.
 19. Rodzic zobowiązany jest czekać na dziecko przed budynkiem.
 20. Nauczyciele do tego wyznaczeni odprowadzają dzieci w niewielkich grupach przed budynek Ośrodka.
 21. Rodzice nie powinni spóźniać się po odbiór dzieci po zajęciach.
 22. Rodzice czekają przed Ośrodkiem zachowując stosowny odstęp.
 23. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci, gdyż przed budynkiem znajduje się ulica.

 

 

W poniższych linkach przedstawiamy propozycje ćwiczeń korekcyjnych, które można wykonywać w domu:

 

Gimnastyka korekcyjna. Trzymaj się prosto  szkoła podstawowa.  https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

Ćwiczenia zdrowy kręgosłup. https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc

Wyprostuj się. Profilaktyka wad postawy u dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

Gimnastyka korekcyjna (11 latki). Trzymaj się prosto. https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM

Ćwiczenia korekcyjne – barki wysunięte do przodu, odstające łopatki. https://www.youtube.com/watch?v=iH-XmGS_JJs&list=PL7Uu357vPbyqg9FgQl7CiXWtd4Xxn3CuR

Gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=urQQw7YQMAM

Stopa płaska. Ćwiczenia korekcyjne. https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48

Ćwiczenia z piłką. https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

Gimnastyka korekcyjna. https://www.youtube.com/watch?v=CiXLMEWvq30

Gimnastyka korygująca postawę. https://www.youtube.com/watch?v=e0-HxysGxns

Gimnastyka korekcyjna. https://www.youtube.com/watch?v=uHGI_yM10XU

Gimnastyka korekcyjna z taśmami. https://www.youtube.com/watch?v=seRQZQWWFKs

Gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia oddechowe. https://www.youtube.com/watch?v=EP8ha20qeuo

Gimnastyka korekcyjna – Autokorekcja postawy.  https://www.youtube.com/watch?v=9FY1qkzTwv0

KSOS Gimnastyka Korekcyjna – Prawidłowe ustawianie i obciążanie stóp. https://www.youtube.com/watch?v=H6qKd6Hqed8

Mały sportowiec w domu. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

Ćwiczenia w parach. Rodzina na macie. https://www.youtube.com/watch?v=VniYZ3OjCic