Zajęcia korekcyjne dla przedszkolaków

Ponad dwustu 6-latków ze wszystkich przedszkoli miejskich w Starachowicach zostało objętych gimnastyką korekcyjną prowadzoną przez nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Dzięki dobrej współpracy powiatu z miastem, w każdym przedszkolu odbywają się 2 godziny ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci. Przewidziano również dodatkowe godziny na badania postawy i sprawdzenie postępów.
O tym, jak ważna jest dbałość o właściwą postawę u dzieci, nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Wszyscy mamy świadomość, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W trosce o prawidłowy rozwój najmłodszych, Powiat podpisał umowę z Gminą Starachowice na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach miejskich nr 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14 i 15. Przez osiem miesięcy miesięcy, nauczyciele z Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach prowadzić będą zajęcia korekcyjne z przedszkolakami – w każdym tygodniu, po 2 godziny. Przewidziano też dodatkowy czas na badania i monitoring postępów, po 3 godziny miesięcznie w każdym przedszkolu przez 4 miesiące. Zajęcia ruszyły od 1 lutego i będą trwać do końca grudnia 2021 r. ( z pominięciem okresu wakacji ). Gmina przekaże na ten cel dotację w wysokości 39 317, 70 zł.

Po ośmiu starachowickich przedszkolach, teraz także od 1 marca w dwóch przedszkolach tj. w gminie Mirzec i Jagodne będą odbywać się zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone również przez nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Gimnastyką korekcyjną zostało objętych 28 przedszkolaków. Gmina zapłaci za to 7526 złotych.

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/gimnastyka-korekcyjna-takze-w-mirzeckich-przedszkolach-zdjecia/ar/c1-15464936