Wiosenna przerwa świąteczna

SZANOWNI RODZICE !!!

Informujemy, że w okresie wiosennej przerwy świątecznej – od 1 .04 do 6.04 zajęć korekcyjnych nie będzie

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).