Europejski Tydzień Sportu w MOGKiK

                 Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach  przystąpił do programu- Europejski Tydzień Sportu, który  jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.

                 Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.                                   

                Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

                Nasz program nazwaliśmy „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Program przeznaczony jest dla osób z nadwagą i jest realizowany w grupach o nazwie „Dietetyczna”.

Realizacja programu -27.09.2022 r. do 15.09.2023 r.

Osoba odpowiedzialna: Wiesława Lipiec- opiekun grup Dietetycznych.

        Cele główne programu:

 • Poprawa świadomości zdrowego żywienia
 • Poprawa funkcji ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia skierowane dla dzieci z nadwagą.
 • Poprawa ogólnej wydolności organizmu
 • Poprawa samoakceptacji

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie
 • Kształtowanie systematyczności i wytrwałości w pracy nad sobą
 • Poprawa kondycji i redukcja tkanki tłuszczowej.

           Metody pracy:

 • Wykład na temat zdrowego żywienia
 • Ćwiczenia aerobowe
 • Ćwiczenia siłowe i oporowe
 • Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach.
 • Ćwiczenia Pilates
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

          Metody wychowawcze:

 • Metoda wpływu osobistego
 • Metoda wpływu sytuacyjnego
 • Metoda kierowania samowychowaniem.

 

Przewidywane osiągnięcia wychowanków:

 • Poprawa świadomości na temat diety i dbania o własne zdrowie.
 • Redukcja masy ciała.
 • Poprawa samoakceptacji i wiary we własne siły oraz pokonywania własnych słabości

 

Ewaluacja:

 • Wymiana spostrzeżeń między innymi nauczycielami.
 • Systematyczna ocena świadomości wychowanków oraz pomiary masy ciała.
 • Ocena końcowa efektywności podejmowanych działań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *