Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

TERMIN ZAPISÓW DO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ I KOMPENSACYJNEJ
24.08.2020 – 11.09.2020

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO NOWEJ SIEDZIBY OŚRODKA STARACHOWICE     UL.GLINIANA 10A

INFORMUJEMY, ŻE MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ I KOMPENSACYJNEJ JEST W TRAKCIE ZMIANY SIEDZIBY.

NOWY ADRES SIEDZIBY MOGKIK – GLINIANA 10A (budynek po MDK i LO nr III)

TERMIN ZAPISÓW NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ NA ROK

SZKOLNY 2020/2021 BĘDZIE ZAMIESZCZONY W

PIERWSZEJ POŁOWIE LIPCA

 

 

Na okres wakacji

Życzymy dobrego zdrowia, udanego wypoczynku, ciekawych podróży i niezapomnianych wrażeń.

Pracownicy MOGKIK

Informujemy, że oprócz zajęć stacjonarnych w dalszym ciągu prowadzimy również zajęcia zdalne( dyżury telefoniczne, tzw. otwarty mail, pokaz ćwiczeń dla osób zainteresowanych przez Skypa )

 

Izabela Linek – poniedziałek, środa i czwartek od godz. 16 do 19 dyżur telefoniczny tel. 602 109 025 lub Skype

Leszek Pastuszka – środa od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 606 744 065

Wojciech Sarna – środa od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 608 723 175

Beata Laszczyk – czwartek od godz. 8 do 9 dyżur telefoniczny tel 41 274 71 96

Joanna Ożóg – piątek od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 41 274 71 96

Wiesława Lipiec – czwartek od godz. 9 do 10 dyżur telefoniczny tel 785 910 787

Katarzyna Ćwieluch – piątek od godz. 8 do 9 dyżur telefoniczny tel 506 094 752

Od 25.05.2020 rozpoczynamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w MOGKiK w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich chętnych uczestników zajęć.

 

Poniżej przedstawiamy procedury bezpieczeństwa i organizacji zajęć oraz wzór oświadczenia – zgody rodziców.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII             COVID-19/ ZGODA NA ZAJĘCIA W MOGKiK/ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko  dziecka)

adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..

Tel…………………………………………mail…………………………………………………………………….

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku ze stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19, niniejszym oświadczam, że w ciągu ostatnim 14 dni:

Przebywałem/-am w kraju/rejonie ryzyka wskazanym przez WHO i GIS      TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami z obszarów zagrożonych                                  TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami z SARS-COVID                                                  TAK/NIE

Miałem/-am kontakt z osobami poddanymi kwarantannie                                TAK/NIE

Miałem/-am gorączkę, kaszel, zapalenie spojówek lub trudności  w oddychaniu/duszności/ból gardła             TAK/NIE

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z konsekwencji w przypadku podania nieprawdziwych danych odnoście stanu zdrowia mojego dziecka. Zatajenie danych w zakresie stanu zdrowia w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polce ( SARS COVID-19 ) może spowodować zagrożenie epidemiologiczne. Jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 par.6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r-kodeks karny oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ ORAZ POMIAR TEMPERATURY CIAŁA.

                                                           …………………………………………………………………………………………………………………

( DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PODCZAS POBYTU W OŚRODKU ORAZ          PODCZAS  ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH W MOGKiK

Zgodnie z wytycznymi zachowania reżimu sanitarnego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

 1. Tylko dzieci zdrowe mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 2. Po wejściu do Ośrodka w miejscu do tego wyznaczonym rodzic/opiekun prawny oraz dziecko dezynfekują ręce. Zachowują dystans 2 m . Powinni mieć założone maseczki ochronne.
 3. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia przed zajęciami rodzic/opiekun prawny musi wypełnić oświadczenie dotyczące COVID-19, zgodę na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 4. Dziecko oraz rodzic/opiekun prawny w momencie dopełniania formalności oraz pomiaru temperatury ciała nie zdejmują maseczek ochronnych.
 5. Maseczkę ochronną dziecko dopiero zdejmuje na sali korekcyjnej w miejscu do tego wyznaczonym.
 6. Następnie wykonany jest pomiar temperatury ciała dziecka.
 7. Na zajęcia wchodzi tylko i wyłącznie uczestnik zajęć.
 8. Osoba wyznaczona wcześniej przez dyrektora MOGKiK odprowadza dziecko do właściwej sali korekcyjnej.
 9. Uczestnik zajęć powinien założyć odpowiedni stój do ćwiczeń w domu ( getry, dresy, stosownie do warunków atmosferycznych ). Szatnie nie będą dostępne.
 10. Wychowankowie będą ćwiczyć w obuwiu sportowym. Istnieje możliwość zmiany obuwia oraz pozostawienie okrycia wierzchniego w Ośrodku.
 11. W czasie zajęć nauczyciel oraz wychowankowie zachowują dystans 2 m kw.
 12. Wychowankowie będą ćwiczyć w miejscach oznakowanych w sali korekcyjnej.
 13. Każde dziecko powinno posiadać ze sobą karimatę lub mały kocyk, ręcznik. Przybory te zostaną wykorzystane podczas ćwiczeń. Dzieci zabierają ze sobą przyniesione przedmioty. Rodzice powinni pamiętać o upraniu rzeczy po zajęciach w temperaturze powyżej  60  Stopni C.
 14. Podczas zajęć nauczyciel nie może organizować zabaw korekcyjnych w parach. Dzieci ćwiczą tylko indywidualnie.
 15. Każde dziecko powinno powiadomić nauczyciela jak najszybciej o złym samopoczuciu.
 16. Zajęcia trwają 45 minut. Po zajęciach wszyscy uczestnicy dezynfekują ręce.
 17. Po zajęciach sala będzie dezynfekowana oraz wietrzona przez co najmniej 30 minut.
 18. Nauczyciele po zajęciach w niewielkich odstępach czasowych sprowadzają dzieci do holu głównego.
 19. Rodzic zobowiązany jest czekać na dziecko przed budynkiem.
 20. Nauczyciele do tego wyznaczeni odprowadzają dzieci w niewielkich grupach przed budynek Ośrodka.
 21. Rodzice nie powinni spóźniać się po odbiór dzieci po zajęciach.
 22. Rodzice czekają przed Ośrodkiem zachowując stosowny odstęp.
 23. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci, gdyż przed budynkiem znajduje się ulica.

 

 

W poniższych linkach przedstawiamy propozycje ćwiczeń korekcyjnych, które można wykonywać w domu:

 

Gimnastyka korekcyjna. Trzymaj się prosto  szkoła podstawowa.  https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

Ćwiczenia zdrowy kręgosłup. https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc

Wyprostuj się. Profilaktyka wad postawy u dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

Gimnastyka korekcyjna (11 latki). Trzymaj się prosto. https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM

Ćwiczenia korekcyjne – barki wysunięte do przodu, odstające łopatki. https://www.youtube.com/watch?v=iH-XmGS_JJs&list=PL7Uu357vPbyqg9FgQl7CiXWtd4Xxn3CuR

Gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=urQQw7YQMAM

Stopa płaska. Ćwiczenia korekcyjne. https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48

Ćwiczenia z piłką. https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

Gimnastyka korekcyjna. https://www.youtube.com/watch?v=CiXLMEWvq30

Gimnastyka korygująca postawę. https://www.youtube.com/watch?v=e0-HxysGxns

Gimnastyka korekcyjna. https://www.youtube.com/watch?v=uHGI_yM10XU

Gimnastyka korekcyjna z taśmami. https://www.youtube.com/watch?v=seRQZQWWFKs

Gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia oddechowe. https://www.youtube.com/watch?v=EP8ha20qeuo

Gimnastyka korekcyjna – Autokorekcja postawy.  https://www.youtube.com/watch?v=9FY1qkzTwv0

KSOS Gimnastyka Korekcyjna – Prawidłowe ustawianie i obciążanie stóp. https://www.youtube.com/watch?v=H6qKd6Hqed8

Mały sportowiec w domu. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

Ćwiczenia w parach. Rodzina na macie. https://www.youtube.com/watch?v=VniYZ3OjCic  

                                            

RUCH WZMACNIA ORGANIZM, ZAPOBIEGA PRZEDWCZESNEJ UTRACIE POTRZEBNEJ DO ŻYCIA KONDYCJI FIZYCZNEJ

RUCH WPŁYWA DODATNIO NA PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ, ZACHOWANIE ZDROWIA I ŁADNEJ SYLWETKI

RUCH ZWIĘKSZA SIŁĘ MIĘŚNI, SZYBKOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, ZRĘCZNOŚĆ, WYDOLNOŚĆ UKŁADÓW I NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

RUCH WPŁYWA NA HARMONIJNY ROZWÓJ ORGANIZMU

 

ZDROWE I SILNE CIAŁO BĘDZIE POSŁUSZNE TWEJ WOLI, CHORE I SŁABE – CIEBIE WEŹMIE W NIEWOLĘ

Dziś proponujemy dwa zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, które idealnie sprawdzą się w domu. Mogą je wykonywać zarówno dzieci, jak i rodzice. Są to ćwiczenia ogólnieusprawniające aparat ruchowy i można je wykonywać bez względu na zdiagnozowaną wadę postawy ( z wyjątkiem skoliozy!!!).

Przed ćwiczeniami pamiętajmy jednak o kilku zasadach:

 1. Bardzo ważne jest przygotowanie miejsca do ćwiczeń – odsuńmy meble!!!
 2. Zdejmijmy dywaniki, aby było bezpieczniej;
 3. Ćwiczmy w lekkim obuwiu lub boso;
 4. Przed każdymi ćwiczeniami zróbmy krótką rozgrzewkę;
 5. Ćwiczymy zawsze we własnym tempie, a gdy czujemy ból podczas wykonywania ćwiczenia to je przerywamy.
 6. Podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń dbamy o prawidłową postawę 🙂

 

Miłej zabawy 🙂

 

https://www.youtube.com/watch?v=mINLV0nfna8

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 – Ćwiczenia z tatą z końcówki filmiku tylko dla chętnych !!!

 

 

 

Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do aktywnego spędzania czasu w domu. W poniższych linkach przedstawiamy propozycję ćwiczeń, które można wykonywać razem z dziećmi.

Ćwiczenia dla dzieci młodszych:

1. Prawidłowa postawa https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
2. Trening dla mamy z dzieckiem cz. 1 i cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU

Gimnastyka dla dzieci młodszych i starszych:

3. Gimnastyka korekcyjna – Trzymaj się prosto https://www.youtube.com/watch?v=WJR6IuHixYk

Pamiętajmy, że gimnastyka to zabawa 🙂

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku
z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
– informacja MEN

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca do 24 maja 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
w przedszkolach, szkołach i w większości placówek.
Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12
i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą.
Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Organizacja pracy nauczycieli

12 i 13 marca 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych byli zobowiązani do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Nauczyciele świadczący pracę w tych dniach otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

Zawieszenie do 25 marca 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby w tym okresie nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce w domu i kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego.

W przypadku nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej czas pracy oraz zadania wykonywane w ramach czasu pracy określają przepisy Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 tej ustawy w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel jest obowiązany realizować nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, ale również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Dyrektor szkoły może więc w okresie zawieszenia prowadzenia zajęć zlecać nauczycielom inne zadania, np. przygotowywanie i przesyłanie uczniom materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Zastosowanie ma w tym przypadku również art. 81 § 3 Kodeksu pracy, który umożliwia powierzenie pracownikowi w okresie przestoju innej odpowiedniej pracy.

O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor

O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 7 Karty Nauczyciela jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Działając na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi wykonywanie pracy zdalnej.

Możliwe jest zatem świadczenie pracy przez nauczycieli zarówno w miejscu ich pracy, jak i świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W pierwszym przypadku nauczyciele przygotowują i przesyłają uczniom materiały, korzystając ze sprzętu na terenie szkoły. ¬¬

Za dni, w których nauczyciele będą świadczyli pracę, otrzymują wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy, oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które jest związane z dodatkową pracą nauczyciela polegającą na realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powyżej pełnego wymiaru zajęć.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczyć pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem za dni, w których nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

W przypadku nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego o organizacji ich pracy również decydują dyrektorzy tych jednostek. Do nauczycieli tych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mają zastosowanie przepisy art. 81 Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Kadra kierownicza przedszkoli, szkół i placówek

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej kadra kierownicza przedszkoli, szkół i placówek nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest jednak zobowiązana do realizowania innych zadań wynikających z zajmowanych stanowisk. Decyzje w sprawie organizacji pracy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest jego bezpośrednim przełożonym . Natomiast decyzje w sprawie organizacji pracy pozostałej kadry kierowniczej podejmuje dyrektor szkoły.
Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które będą świadczyły pracę, otrzymują wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem ewentualnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatku za warunki pracy.

Pracownicy administracji i obsługi

Zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie wpływa bezpośrednio na pracę wykonywaną przez pracowników administracji
i obsługi szkolnej i nie zwalnia ich automatycznie z obowiązku świadczenia pracy.
O organizacji ich pracy decyduje dyrektor szkoły . Dyrektor szkoły na podstawie art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala.
Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie szkoły w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczyć pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Mają wówczas zastosowanie przepisy art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzje w sprawie organizacji pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola, szkoły lub placówki podejmuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, natomiast decyzje w sprawie organizacji pracy dyrektora – organ prowadzący szkołę.

Apelujemy o rozwagę

Jednocześnie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby w okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do minimum ograniczyć obecność nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkole