Zapraszamy seniorów na piknik propagujący zdrowy tryb życia

Stowarzyszenie „ZDROWY KRĘGOSŁUP”  ZAPRASZA WSZYSTKICH SENIORÓW NA WYDARZENIE

Ruch to zdrowie- piknik propagujący zdrowy tryb życia 29.11.2022 r. ( wtorek )

miejsce wydarzenia: sala gimnastyczna w budynku UTW  i MOGKiK  , ul. Gliniana 10a w Starachowicach

845 Uroczyste otwarcie pikniku

900 -940 Wykład/warsztaty z psychodietetykiem

Temat: Dieta seniora – dwa kroki do lepszej kondycji psychofizycznej.

940-1020 Wykład z osteopatą

Temat: Kiedy ciało mówi NIE.

1020 do 1035 przerwa kawowa

1035-1110 wykłady nauczycieli MOGKiK

 1. Temat: W jaki sposób emocje wpływają na prawidłową postawę ciała.
 2. Temat: Korzyści zdrowotne aktywności fizycznej u osób starszych.

1115-1145 Lekcja wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji

PROSIMY WSZYSTKICH SENIORÓW O ZAŁOŻENIE STROJU SPORTOWEGO 

Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup”  realizuje Mikrogrant finansowany przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Powiat Starachowicki

Stowarzyszenie „Zdrowy kręgosłup” – realizacja inicjatywy w ramach projektu

 8 listopada 2022 r  Izabela Linek przedstawiciel Stowarzyszenia „ZDROWY KRĘGOSŁUP’’ podpisała umowę na realizację inicjatywy lokalnej  w ramach projektu „KIELECKO-OSTROWIECKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Stowarzyszenie otrzyma 5000 zł na realizację projektu pt: „Ruch to zdrowie-piknik propagujący zdrowy tryb życia”.

Celem projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Grupą docelową będą członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszyscy chętni seniorzy                      z powiatu starachowickiego.

 Planujemy przeprowadzenie wykładów z udziałem  osteopaty i psychodietetyka oraz warsztaty tematyczne.

 Nauczyciele  MOGKiK w formie wolontariatu  przeprowadzą dwa wykłady na temat zdrowego trybu życia oraz lekcję wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji. Wszyscy chętni  beneficjenci projektu będą mogli również wykonać badanie podoskopowe stóp.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLACH

Od 1 października 2022 nauczyciele MOGKiK rozpoczynają, w ramach dotacji przyznanej do końca roku kalendarzowego,  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej we wszystkich Przedszkolach Miejskich i Przedszkolach z gminy Mirzec i Brody. Gimnastyką korekcyjną objętych zostanie ok 350 sześciolatków latków po uprzednim badaniu oglądowym pod kątem wad postawy.

Głównym celem ww działań jest wczesna diagnostyka, profilaktyka i korekcja wad postawy wśród 6 latków.

Grupy korekcyjno – kompensacyjne skierowane do dzieci z nadwagą i otyłością

Po analizie efektów działań a przede wszystkim znacznej redukcji masy ciała uczestników zajęć w grupie Dietetycznej w ubiegłym roku szkolnym,   zostały utworzone w naszym Ośrodku w obecnym roku szkolnym 2022/2023 dwie specjalne grupy dla dzieci z nadwagą i otyłością

Wychodząc kolejny raz naprzeciw problemom związanym z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży oraz po analizie statystycznej uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej w MOGKIK, uwzględniającej wskaźnik BMI oraz centyle, w roku szkolnym 2022/20223 w naszym Ośrodku zostały utworzone dwie  specjalne grupy o nazwie „Dietetyczna” skierowane do chłopców i dziewcząt z nadwagą i otyłością w wieku 9 – 13 lat. Opiekunem  Grup „Dietetycznych”  została kol. Wiesława Lipiec(ukończony kurs z zakresu Dietoterapia w nadwadze i otyłości), która opracowała kompleksowy plan działań zmierzający głównie do redukcji masy ciała. Zostały opracowane specjalne indywidualne karty uczestników tych zajęć, które mają pozwolić na stałe monitorowanie postępów w redukcji masy ciała. Odbyły się indywidualne spotkania nauczyciel – uczeń wraz z rodzicem/opiekunem, które miały na celu ustalenie wspólnego planu działań zawierającego zmianę nawyków żywieniowych oraz wypracowanie dogodnego modelu aktywnego spędzania wolnego czasu. Nauczyciel przedstawił ogólnie problematykę dietoterapii u dzieci z nadwagą i otyłością a następnie podpowiedział rodzicom jak odpowiednio zbilansować  dietę dziecka oraz ustalił szczegóły dalszego postępowania dietetycznego Zostały opracowane indywidualne zestawy ćwiczeń korekcyjno-odchudzających. Dzieci ćwiczą na zajęciach 2 x w tyg. po 45 minut oraz kontynuują ćwiczenia w domu pod okiem rodziców.

Kolejne spotkanie, sprawdzające efekty zmian żywieniowych zaplanowano na koniec I semestru (styczeń – luty 2023r ).

  Czasem potrzebujemy małego impulsu, zachęty i wszystko zmienia się na lepsze.

Europejski Tydzień Sportu w MOGKiK

                 Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach  przystąpił do programu- Europejski Tydzień Sportu, który  jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.

                 Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.                                   

                Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

                Nasz program nazwaliśmy „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Program przeznaczony jest dla osób z nadwagą i jest realizowany w grupach o nazwie „Dietetyczna”.

Realizacja programu -27.09.2022 r. do 15.09.2023 r.

Osoba odpowiedzialna: Wiesława Lipiec- opiekun grup Dietetycznych.

        Cele główne programu:

 • Poprawa świadomości zdrowego żywienia
 • Poprawa funkcji ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia skierowane dla dzieci z nadwagą.
 • Poprawa ogólnej wydolności organizmu
 • Poprawa samoakceptacji

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie
 • Kształtowanie systematyczności i wytrwałości w pracy nad sobą
 • Poprawa kondycji i redukcja tkanki tłuszczowej.

           Metody pracy:

 • Wykład na temat zdrowego żywienia
 • Ćwiczenia aerobowe
 • Ćwiczenia siłowe i oporowe
 • Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach.
 • Ćwiczenia Pilates
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

          Metody wychowawcze:

 • Metoda wpływu osobistego
 • Metoda wpływu sytuacyjnego
 • Metoda kierowania samowychowaniem.

 

Przewidywane osiągnięcia wychowanków:

 • Poprawa świadomości na temat diety i dbania o własne zdrowie.
 • Redukcja masy ciała.
 • Poprawa samoakceptacji i wiary we własne siły oraz pokonywania własnych słabości

 

Ewaluacja:

 • Wymiana spostrzeżeń między innymi nauczycielami.
 • Systematyczna ocena świadomości wychowanków oraz pomiary masy ciała.
 • Ocena końcowa efektywności podejmowanych działań.