Badania przesiewowe

Akcja badań przesiewowych rok szkolny 2022/2023

W miesiącach marzec-czerwiec nauczyciele MOGKiK przeprowadzili akcję badań, których celem była ocena postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat z powiatu
starachowickiego. Badaniami objęto 141 uczniów, w tym 84 (60%) chłopców oraz 57 (40%) dziewcząt z klas IV ze szkół podstawowych w Starachowicach:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kochanowskiego – 29 dzieci (16 chłopców/13 dziewcząt) 

– Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Pawła II – 15 dzieci (12 chłopców/3 dziewcząt)

– Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte – 18 dzieci (12 chłopców/6 dziewcząt)

– Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów – 28 dzieci
(12 chłopców/16 dziewcząt)

– Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego – 51 (32 chłopców/19 dziewcząt)

Rodzice dzieci biorących udział w badaniu wyrazili pisemną zgodę na udział ich dziecka
w badaniu.

Badanie postawy ciała obejmowało:

1. ocenę symetrii ciała;

2. ocenę symetrii grzbietu przeprowadzoną testem Adamsa (pomiar kąta rotacji tułowia
skoliometrem Bunella);

3. pomiar krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej;

4. badanie statyczne na podoskopie;

5. przeprowadzenie wybranych testów funkcjonalnych;

6. wyliczenie wskaźnika BMI dla dzieci tzn „percentyle” z uwzględnieniem płci, wieku, wzrostu
oraz wagi dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się ze opracowaniem wyników badania (link poniżej) :

Badania przesiewowe dzieci ze Szkół Podstawowych w Starachowicach

Oferta MOGKiK w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w postawie ciała dziecka

Badanie przesiewowe wad postawy ma na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości i asymetrii w postawie ciała dziecka oraz wdrożenie procesu korekcyjnego, a w przypadku zmian chorobowych podjęcie leczenia specjalistycznego.

W Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej wykonujemy badania przesiewowe dzieci ze szkół z terenu powiatu starachowickiego w wieku 6-18 lat.

Badanie obejmuje:

  1. badanie oglądowe postawy ciała;
  2. badanie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej,
  3. ocenę Kąta Rotacji Tułowia,
  4. badanie stóp na podoskopie,
  5. ocena długości kończyn,
  6. ocenę zakresu ruchomości w stawach,
  7. testy funkcjonalne,
  8. pomiar wagowo-wzrostowy.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Drogi Rodzicu, jeżeli zauważyłeś coś niepokojącego w postawie swojego dziecka, nie czekaj i zapisz się na badanie do MOGKiK.