Zajęcia w przedszkolach

Od lutego 2023 r. nauczyciele MOGKiK w ramach umowy dotacji zawartych pomiędzy Gminą Starachowice a Powiatem Starachowickim prowadzą zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ośmiu Przedszkolach w Starachowicach oraz ośmiu Placówkach oświatowych w gminie Mirzec. Jest to kolejna umowa, którą realizują pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.

Celem zajęć jest wczesne wykrycie zaburzeń w postawie ciała dziecka oraz wspomaganie jego rozwoju motorycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia przeprowadza badanie postawy ciała dziecka, które obejmuje: ocenę symetrii ciała, ocenę wysklepienia podeszwy stóp, ocenę KRT, wybrane testy funkcjonalne dobrane odpowiednio do wieku dziecka oceniające równowagę, czucie ciała, koordynację ruchową, napięcie posturalne. Jeśli jest taka możliwość, wykonywany jest również pomiar wagi oraz wzrostu dziecka, służący do oceny wskaźnika wagowo-wzrostowego „percentyle”. Badanie to jest powtarzane w zależności od potrzeb. Dzieci, które wymagają dodatkowej opieki, są kierowane na zajęcia w siedzibie Placówki. Rodzice dzieci mają możliwość indywidualnych konsultacji  z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

Realizacja dotacji podzielona jest na dwa etapy:

Pierwszy etap trwa w miesiącach luty-czerwiec 2023 r. Drugi natomiast w miesiącach październik-grudzień 2023 r. Zajęciami gimnastyki korekcyjnej objęte są dzieci 6/7 letnie.

Z gminy Starachowice na zajęcia uczęszcza 203 dzieci, a z gminy Mirzec 72 dzieci.