Informacje o majątku

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa

  1. MOGKiK w Starachowicach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Starachowicach i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Starostwa Powiatowego.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd na czas nieokreślony, na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.
  4. Mienie ośrodka stanowi własność Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  5. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Starachowicach i nie
posiada osobowości prawnej. Mienie ośrodka stanowi mienie komunalne.

Opublikował(a): mogkik

Ostatnia zmiana: