W dniach 20-24.03.2023 r. ze względu na prace remontowe w Hotelu Europa, zajęcia w wodzie zostają odwołane.

W w/w terminie zapraszamy dzieci na zajęcia ogólnorozwojowe w siedzibie MOGKiK ( zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć basenowych).

Źródło – Pixabuy

Wiosenna Przerwa Świąteczna

Informujemy, że w dniach 06 – 11.04.2023 r. z powodu Wiosennej Przerwy Świątecznej, zajęć w Ośrodku oraz na basenie nie będzie

Źródło: Pixabuy

Ferie zimowe

Podczas ferii zimowych 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.  zajęć korekcyjnych w Ośrodku oraz na basenie nie będzie.


W czasie ferii mogą Państwo uzyskać informację o procesie korekcyjnym dziecka.

Zapraszamy osobiście w godzinach 8.30 do 11.30 lub telefonicznie do godziny 14.00.

(podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

Przerwa świąteczna

UWAGA!!

SZANOWNI RODZICE I DZIECI

 

23 – 31 grudnia 2022 r.

ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W OŚRODKU

I NA BASENIE  NIE BĘDZIE Z POWODU ZIMOWEJ

PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

Stowarzyszenie „Zdrowy kręgosłup” – realizacja inicjatywy w ramach projektu

 8 listopada 2022 r  Izabela Linek przedstawiciel Stowarzyszenia „ZDROWY KRĘGOSŁUP’’ podpisała umowę na realizację inicjatywy lokalnej  w ramach projektu „KIELECKO-OSTROWIECKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Stowarzyszenie otrzyma 5000 zł na realizację projektu pt: „Ruch to zdrowie-piknik propagujący zdrowy tryb życia”.

Celem projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Grupą docelową będą członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszyscy chętni seniorzy                      z powiatu starachowickiego.

 Planujemy przeprowadzenie wykładów z udziałem  osteopaty i psychodietetyka oraz warsztaty tematyczne.

 Nauczyciele  MOGKiK w formie wolontariatu  przeprowadzą dwa wykłady na temat zdrowego trybu życia oraz lekcję wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji. Wszyscy chętni  beneficjenci projektu będą mogli również wykonać badanie podoskopowe stóp.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLACH

Od 1 października 2022 nauczyciele MOGKiK rozpoczynają, w ramach dotacji przyznanej do końca roku kalendarzowego,  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej we wszystkich Przedszkolach Miejskich i Przedszkolach z gminy Mirzec i Brody. Gimnastyką korekcyjną objętych zostanie ok 350 sześciolatków latków po uprzednim badaniu oglądowym pod kątem wad postawy.

Głównym celem ww działań jest wczesna diagnostyka, profilaktyka i korekcja wad postawy wśród 6 latków.