Rekrutacja na zajęcia gimnastyki korekcyjnej rok szkolny 2023/2024

W przypadku dzieci, które pierwszy raz będą zapisane na zajęcia obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Informujemy, że zajęcia gimnastyki korekcyjnej w siedzibie MOGKiK oraz na basenie trwają do dnia 23.06.2023 r.

 

W okresie 26 czerwca – 15 września 2023 r. zajęć korekcyjnych NIE BĘDZIE


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

W dniach 20-24.03.2023 r. ze względu na prace remontowe w Hotelu Europa, zajęcia w wodzie zostają odwołane.

W w/w terminie zapraszamy dzieci na zajęcia ogólnorozwojowe w siedzibie MOGKiK ( zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć basenowych).

Źródło – Pixabuy