Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

           W trosce o dobro naszych wychowanków dotkniętych mniejszymi lub większymi wadami postawy, przy okazji zapisów dzieci do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej                   i Kompensacyjnej nauczyciele i dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Rodziców wystosowali apel do rodziców z prośbą o wsparcie w działaniach zmierzających do utrzymania dotychczasowej lokalizacji naszej Placówki. Rada Rodziców przygotowała Petycję do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka, pod którą zbierane są podpisy rodziców dzieci objętych gimnastyką korekcyjną, popierających utrzymanie lokalizacji MOGKiK w obecnym miejscu i przedłużenie umowy użyczenia na kolejne lata. Zapraszamy wszystkich (rodziców, sympatyków, byłych wychowanków, nauczycieli        i dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych), którym nie są obojętne dalsze losy i przyszłość Ośrodka działającego od 26 lat w budynku  przy ul. Żeromskiego   1 a, o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod Petycją lub inną skuteczną pomoc i wsparcie       w dążeniach do utrzymania naszej działalności w obecnym miejscu. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów Petycja wraz z listami złożona zostanie na ręce Pana Prezydenta.

Apel do Rodziców i tekst Petycji do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka przedstawiony jest poniżej.

Apel do Rodziców

 

Petycja do Prezydenta Miasta Starachowice