Dyrektor oraz Kadra Pedagogiczna

Dyrektor – mgr Izabela Linek

Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej(od lewej)

  • mgr Joanna Ożóg
  • mgr Katarzyna Banaś
  • mgr Wiesława Lipiec
  • mgr Bożena Katarzyna Ćwieluch
  • mgr Izabela Linek
  • mgr Sławomir Bicz
  • mgr Leszek Pastuszka