Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Witamy w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej (MOGKiK).

ośrodek
Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej jest placówką oświatową  wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz wymagających zajęć kompensacyjnych z terenu Powiatu Starachowickiego. W zajęciach w Ośrodku uczestniczyć mogą uczniowie w wieku od 6 do 18 roku życia. Podstawą objęcia dziecka zajęciami jest skierowanie od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty. Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od rozpoznania lekarskiego.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Starachowicki.
Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowościami w postawie ciała swojego dziecka lub otrzymali takie uwagi od nauczyciela ze szkoły mogą zgłaszać się samodzielnie bezpośrednio w celu konsultacji  w Ośrodku.
MOGKiK w Starachowicach ma swoją siedzibę w budynku dawnego Przedszkola nr 3 przy ulicy Stefana Żeromskiego 1a.
Do dyspozycji dzieci jest pięć sal korekcyjnych o powierzchni 72m2 każda, w tym jedna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń z dziećmi  u których stwierdzono skrzywienia o znacznym stopniu. Dysponujemy również gabinetem badań fotogrametrycznych i podoskopowych,  oraz pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi.
Zajęcia pływania korekcyjnego odbywają się trzy razy w tygodniu na nowej krytej pływalni miejskiej przy ulicy Szkolnej 14 B  .
Od roku szkolnego 2016/2017 nastąpił powrót gimnastyki korekcyjnej do wszystkich Przedszkoli Miejskich, gdzie z najstarszymi grupami przedszkolaków zajęcia prowadzą nauczyciele MOGKiK dwa razy w tygodniu.                                                                                                                Dla grup korekcyjno-kompensacyjnych w Ośrodku zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
Dla dzieci z grup o znacznych wadach postawy z grup „Asymetria” zajęcia odbywają się również 2 razy w tygodniu, a dodatkowo nauczyciele udzielają indywidualnych konsultacji i instruktarzu ćwiczeń domowych. Aktualny plan zajęć nauczycieli zamieszczony jest  w zakładce „Aktualności”.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Starachowickiego, skierowanych przez lekarzy ortopedów lub lekarzy rodzinnych  są nieodpłatne.
Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu korekcji obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się i przestrzeganie zapisów statutowych MOGKiK w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczestnika.
Warunkiem bezpieczeństwa przebiegu korekcji jest przestrzeganie regulaminów w salach zajęć i pomieszczeń basenowych.

Obowiązujący strój uczestnika zajęć w Ośrodku:
  • koszulka gimnastyczna (dopasowana)
  • spodenki nieograniczające swobody ruchu
  • bez obuwia
Basen:
  • strój kąpielowy
  • okulary pływackie, ewentualnie  noski
  • ręcznik , mydło-żel
  • klapki