Innowacje pedagogiczne w MOGKiK

Żródło – Pixabuy

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach, to placówka w której pracują nauczyciele, którzy charakteryzują się kreatywnością i innowacyjnością. Dzięki swoim pomysłom unowocześniają swoją pracę, stwarzając lepsze warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży, czyniąc  proces korekcyjny ciekawszym i efektywniejszym.

Strzał po zdrowie

Zabawa w uważność