Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

   W dniu 06.03.2019 r. w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1 A odbyła się konferencja pod nazwą „Prosty kręgosłup – zdrowe życie”. Inicjatorem konferencji były władze Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a współorganizatorami spotkania byli pracownicy MOGKiK.         

                       

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych Powiatu i Miasta Starachowice oraz przedstawiciele władz sąsiednich Gmin: Brody, Mirzec Pawłów i Wąchock. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, specjaliści z zakresu korekcji wad postawy i rehabilitacji, jak również rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka.

Głównym celem konferencji było zapoznanie zaproszonych gości z historią gimnastyki korekcyjnej w mieście, bieżącą działalnością MOGKiK, oraz efektami wieloletniej pracy. Zaprezentowana została również baza lokalowa Placówki oraz specjalistyczny sprzęt korekcyjny i sprzęt służący do diagnostyki wad postawy. Nauczyciele pracujący w MOGKiK oraz rodzice poruszali istotne problemy dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodka.

Starosta Piotr Babicki w swoim wystąpieniu zaznaczył, że mimo trudności finansowych Powiat Starachowicki od lat utrzymuje działalność MOGKiK jak i innych placówek oświatowych działających na terenie miasta (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury i Państwowe Ognisko Plastyczne). Z uwagi na to, że dość liczną grupę uczestników zajęć stanowią dzieci z uczęszczające do przedszkoli miejskich, starachowickich szkół podstawowych, oraz szkół w sąsiadujących gminach Starosta zaproponował, aby samorządy Gminy Starachowice i samorządy sąsiednich Gmin rozpatrzyły propozycję partycypowania w kosztach utrzymania i dalszego funkcjonowania MOGKiK. Potrzebę i celowość istnienia  ośrodka z wysoko wykwalifikowaną kadrą i dobrze wyposażoną w specjalistyczny sprzęt korekcyjny i diagnostyczny bazą, w swoich wypowiedziach potwierdzali zaproszeni specjaliści z  zakresu korekcji wad postawy i rehabilitacji jak również rodzice naszych wychowanków korzystających z zajęć korekcyjnych.

Na spotkaniu padły deklaracje wsparcia dalszych działań co do funkcjonowania MOGKiK jak również działań dotyczących poprawienia wyglądu zewnętrznego budynku, który zajmuje obecnie Placówka.