Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Nasze foto

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej
ul. Żeromskiego 1a 27-200 Starachowice

tel. 41 274 71 96

e-mail: mogkik@mogkik.pl

adres strony: www.mogkik.pl