Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach
ul. Stefana Żeromskiego 1a,  27-200 Starachowice

tel. 41 274 71 96

e-mail: mogkik@mogkik.pl 

adres strony: www.mogkik.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej  w Starachowicach, reprezentowany przez Dyrektora mgr Mirosława Opozdę –

e-mail: mogkik@mogkik.pl , tel. 41- 2747196

Inspektorem ochrony danych  w MOGKiK jest mgr Izabela Linek e-mail: gledek1@poczta.onet.pl  tel. 41- 2747196