Misja

Jesteśmy specjalistyczną placówką oświatową, zajmującą się szeroko rozumianą profilaktyką i korygowaniem wad postawy ciała, promującą zdrowy i aktywny tryb życia. Ponadto zajmujemy się na szeroką skalę prowadzeniem przesiewowych badań postawy ciała.

Jesteśmy po to by wykrywać wady postawy, korygować i kompensować je, propagować zdrowy i aktywny tryb życia, szerzyć wiedzę o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży wśród wszystkich odpowiedzialnych za ich kształcenie.

Istniejemy dla wszystkich oczekujących takiej pomocy, a szczególnie mieszkańców Powiatu Starachowickiego.

Rodzicom oferujemy możliwość stałej współpracy, porady, wskazówki

i instruktaż odnośnie profilaktyki i leczenia wad postawy.

Korygujemy i kompensujemy wady postawy, prowadzimy badania i promocję, mobilizujemy dziecko do zdrowego, aktywnego trybu życia i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Współpracujemy z lekarzami i nauczycielami, z którymi wymieniamy wiedzę i doświadczenia.

Prowadzimy systematyczne zajęcia, prelekcje w innych placówkach publicznych, podnosimy kwalifikacje kadry, współpracujemy z innymi instytucjami.

Zmierzamy do wczesnej diagnostyki, niezwłocznego wdrożenia procesu korekcyjnego i jego pozytywnych efektów, zaangażowania w proces korekcyjny wszystkich środowisk odpowiedzialnych za kształcenie.

Posiadamy dobrą lokalizację, wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i gimnastyczny. Oferujemy wielorakie formy zajęć w mało liczebnych grupach. Zapewniamy dostępność badań i konsultacji lekarskich.

Oferujemy specjalistyczny zakres działalności i kompleksową obsługę wszystkich zainteresowanych.