Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

              W dniu 29.03.2019 r. w godzinach  od 9. 30 do 12.00 odbył się  w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach VIII Festiwal Nauki. W ramach  imprezy organizowanej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbywała się popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród uczniów naszego regionu. Szkoły i placówki powiatowe miały możliwość podczas festiwalu dokonania prezentacji  swojej działalności i osiągnięć. 

                 

Nauczyciele MOGKiK podczas festiwalu przedstawili ekspozycje plakatową dotyczącą działalności Ośrodka i problematyki wad postawy, jak również zorganizowali i przeprowadzili konkursy z nagrodami dla uczniów zwiedzających  poszczególne stoiska. Chińskie ciasteczka z wróżbami i piłeczkę antystresową można było wygrać po prawidłowym rozwiązaniu przygotowanych przez nauczycieli rebusów, oraz namalowanie mini plakatu o tematyce związanej z szeroko rozumianym hasłem „Zdrowe życie”. Zainteresowanie  i zaangażowanie podczas konkursów szczególnie młodszych uczniów było bardzo duże, czego wynikiem jest kilkadziesiąt wykonanych, kolorowych prac o tematyce promującej zdrowy tryb życia.