Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie przerwy świątecznej tj., w dniach 27.12. – 29.12.2017 r. nauczyciele będą odbywać dyżury i udzielać konsultacji w swoich grupach w godzinach:

  • 9.30 – 12.30 w Ośrodku
  • 10.00 – 13.00 na basenie (czwartek)

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci, jak również dokonać komputerowego badania wad postawy dzieci.