Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

 

          MOGKiK  jako placówka specjalistyczna zajmuje się korekcją zaburzeń statyki ciała i wszystkich rodzajów wad (skoliozy, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, wady kolan, stóp, asymetrie miednicy i kończyn  na podłożu czynnościowym).  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, którą  stanowią nauczyciele ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna i fizjoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez udział w różnych konferencjach i szkoleniach specjalistycznych, na których poznają nowoczesne metody stosowane w korekcji wad postawy, a w  szczególności korekcji skoliz. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego i w wakacje w ramach doskonalenia zawodowego dwoje nauczycieli MOGKiK (mgr Izabela Linek    i mgr Joanna Ożóg) odbyło w Warszawie szkolenia z metody PNF.

Więcej  o szczegółach metody PNF można przeczytać poniżej:

           Metoda PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation), czylitorowanie nerwowo-mięśniowe- jest jedną z uznanych i coraz częściej stosowanych metod leczenia zachowawczego skolioz.

Jest to metoda fizjoterapeutyczna polegająca na przywracaniu prawidłowych wzorców ruchowych zaburzonych w wyniku urazu lub choroby. Stosuje się w niej ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo i zbliżone do czynności dnia codziennego. Jest metodą przyjazną dla pacjenta, w pełni bezbolesną i kładącą nacisk na poprawienie funkcji motorycznej. Fizjoterapeuta ćwiczy z pacjentem stosując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz wspomagające ruch i koordynację. Metoda PNF opiera się o dogłębną analizę problemu chorego co pozwala na ukierunkowane i efektywne oddziaływanie. Wykorzystuje silne odcinki ciała i umiejętności pacjenta oraz aktywizuje go do współuczestnictwa w planowaniu terapii i kontynuacji ćwiczeń w domu.

Analiza parametrów skrzywienia kręgosłupa zachodzącego w trzech płaszczyznach i wybór odpowiednich wzorców ruchowych kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia, pozwala na uzyskanie korekcji kręgosłupa w przestrzeni w trzech płaszczyznach. Bogaty warsztat zasad, technik i dokładna analiza funkcjonalna zaburzenia dają możliwość zastosowania indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka ze skoliozą.

KORZYŚCI Z TERAPII METODA PNF:

  • nauka prawidłowego ruchu
  • poprawa równowagi, koordynacji i wytrzymałości
  • zwiększenie siły mięśniowej
  • rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni
  • zwiększenie zakresu ruchów

 

METODA PNF MA ZASTOSOWANIE W TERAPII DZIECI Z WADAMI POSTAWY:

  • zastosowanie odpowiednich zasad i technik umożliwia dostosowanie  ćwiczenia do rodzaju skrzywienia kręgosłupa
  • dobór konkretnych wzorców i zastosowaniu komponenty rotacyjnej daje możliwość korekcji skoliozy we wszystkich trzech płaszczyznach
  • w skoliozach o dwóch łukach i więcej stosujemy kombinacje wzorców łopatki i miednicy dzięki temu uzyskujemy jednoczesną korekcję w na całej długości kręgosłupa
  • metoda PNF umożliwia stymulację układu oddechowego w wadach postawy przebiegającymi z zaburzeniem oddychania lub z wystąpieniem garbu żebrowego i innymi deformacjami klatki piersiowej
  • problem wady postawy charakteryzuje się tym, iż dziecko często nie jest jej świadome. Jest to tzw. zaburzenie czucia głębokiego, czucia prawidłowej postawy, dlatego dziecko nie jest w stanie samodzielnie jej skorygować. Metoda PNF umożliwia pracę z takim pacjentem. Poprzez nauczanie motoryczne drogą regulacji nerwowo- mięśniowej mamy możliwość  przeprowadzenia reedukacji posturalnej. Efektem pracy są prawidłowe odruchy postawne, reakcje równoważne i w konsekwencji korekcja skrzywienia.