Kilka słów o MOGKiK

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz wymagających zajęć kompensacyjnych z terenu Powiatu Starachowickiego. W zajęciach w Ośrodku uczestniczyć mogą uczniowie w wieku od 6 do 18 roku życia. Podstawą objęcia dziecka zajęciami jest skierowanie od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty. Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od rozpoznania lekarskiego.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Starachowicki.
Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowościami w postawie ciała swojego dziecka lub otrzymali takie uwagi od nauczyciela ze szkoły mogą zgłaszać się samodzielnie bezpośrednio w celu konsultacji w Ośrodku.
MOGKiK w Starachowicach ma swoją siedzibę w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ulicy Glinianej 10a.
Do dyspozycji dzieci jest  sala gimnastyczna o powierzchni 162 m2 oraz  pięć sal korekcyjnych o łącznej powierzchni 252 m2, w tym jedna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń z dziećmi, u których stwierdzono skrzywienia o znacznym stopniu. Dysponujemy również gabinetem badań fotogrametrycznych i podoskopowych, oraz pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi.
Zajęcia pływania korekcyjnego odbywają się trzy razy w tygodniu na  krytej pływalni miejskiej przy ulicy Szkolnej 14 B .
Od roku szkolnego 2020/2021 nastąpił powrót gimnastyki korekcyjnej do wszystkich Przedszkoli Miejskich, gdzie z najstarszymi grupami przedszkolaków zajęcia prowadzą nauczyciele MOGKiK dwa razy w tygodniu. Dla grup korekcyjno-kompensacyjnych w Ośrodku zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
Dla dzieci z grup o znacznych wadach postawy z grup „Asymetria” zajęcia odbywają się również 2 razy w tygodniu, a dodatkowo nauczyciele udzielają indywidualnych konsultacji i instruktażu ćwiczeń domowych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Starachowickiego, skierowanych przez lekarzy ortopedów lub lekarzy rodzinnych są nieodpłatne.
Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu korekcji obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się i przestrzeganie zapisów statutowych MOGKiK w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczestnika.
Warunkiem bezpieczeństwa przebiegu korekcji jest przestrzeganie regulaminów w salach zajęć i pomieszczeń basenowych.

Obowiązujący strój uczestnika zajęć w Ośrodku:

  • koszulka gimnastyczna (dopasowana)
  • spodenki nieograniczające swobody ruchu
  • bez obuwia

Basen:

  • strój kąpielowy
  • okulary pływackie, ewentualnie noski
  • ręcznik , mydło-żel
  • klapki