Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami MOGKiK. W czasie konsultacji mogą Państwo uzyskać informacje na temat procesu korekcyjnego dziecka, otrzymać instruktaż ćwiczeń domowych oraz wskazówki jak postępować z dzieckiem w czasie czynności codziennych, zwracając uwagę na prawidłową postawę ciała.

  B.  Ćwieluch B. Laszczyk I. Linek W. Lipiec J. Ożóg L. Pastuszka W. Sarna
Poniedziałek    

1645-1700

 ( Ośrodek )

 

 

1645-1700

( Ośrodek)

 

1645-1700

( Ośrodek)

 

1530-1545

( basen )

1530-1545

( basen )

Wtorek

 

16 45-1700

( Ośrodek )

 

1645-1700

( Ośrodek )

1645-1700

( Ośrodek )

   

1645-1700

( Ośrodek)

 

14 15-1430

(Ośrodek )

 

Środa

 

 

1645-1700

( Ośrodek )

   

 

1645-1700

( Ośrodek )

    1645-1655

( Ośrodek )

Czwartek     1645-1700

( Ośrodek )

       
Piątek              

9.10. 2019 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej odbyło się szkolenie pt„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Ośrodka. Zdobywaliśmy wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku. Szkolenia z pierwszej pomocy  to szansa uratowania życia w sytuacji jego zagrożenia, gdy liczy się każda sekunda.

Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działania.  Wymagają  wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.

Nasza koleżanka Izabela Linek uczestniczyła w kursie pt . „Pilates kliniczny”. Kurs odbył się w Łodzi w dniach 14-15 września 2019 r. Zdobyte umiejętności pozwolą na rozszerzenie zakresu działań w procesie wad postawy o elementy treningu Pilates.

Czym jest Pilates?

Pilates jest to system ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Josefa Humbertusa Pilatesa, którego celem jest rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała oraz nauka świadomego postrzegania własnego ciała. System Pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Trening Pilates poprzez wzmocnienie gorsetu mięśniowego brzucha i pleców stabilizuje kręgosłup oraz obręcz barkową i biodrową co jest jednym z podstawowych celów i założeń gimnastyki korekcyjnej.

 

 

Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Pedagogicznej  MOGKiK w Starachowicach z dnia 9.10.2019 r. w sprawie nowelizacji statutu MOGKiK.

Wprowadza się zmiany do paragrafu 4 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego w pkt. 9 zostaje dodane zdanie:

Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci przebywających w szatni.

           Badania odbyły się w miesiącach kwiecień, maj 2019 roku w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Badanie przeprowadzono aparatem MORA wykorzystującym metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskopem – urządzeniem  do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań w liczbach i procentach oraz  wyniki w poszczególnych przedszkolach  przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

              W dniu 29.03.2019 r. w godzinach  od 9. 30 do 12.00 odbył się  w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach VIII Festiwal Nauki. W ramach  imprezy organizowanej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbywała się popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród uczniów naszego regionu. Szkoły i placówki powiatowe miały możliwość podczas festiwalu dokonania prezentacji  swojej działalności i osiągnięć. 

                 

Continue reading

   W dniu 06.03.2019 r. w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1 A odbyła się konferencja pod nazwą „Prosty kręgosłup – zdrowe życie”. Inicjatorem konferencji były władze Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a współorganizatorami spotkania byli pracownicy MOGKiK.         

                    Continue reading

W dniu 02.02.2019 r. w naszym Ośrodku przy ul. Żeromskiego 1 A odbyło się szkolenie grona pedagogicznego. Szkolenie przeprowadziła mgr Marzena Kułaga – ortopodolog pracująca w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „NATURA” w Busku Zdroju. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej i dotyczyło tematyki związanej z wadami kończyn dolnych i problematyki obręczy biodrowej. Continue reading

       Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2018 r. nauczyciele MOGKiK w Starachowicach przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy uczestniczyli w zajęciach korekcyjnych w Przedszkolach Miejskich.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań w liczbach i procentach oraz  wyniki w poszczególnych przedszkolach  przedstawiony jest poniżej.

Continue reading