Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie przerwy świątecznej tj., w dniach 27.12. – 29.12.2017 r. nauczyciele będą odbywać dyżury i udzielać konsultacji w swoich grupach w godzinach:

  • 9.30 – 12.30 w Ośrodku
  • 10.00 – 13.00 na basenie (czwartek)

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci, jak również dokonać komputerowego badania wad postawy dzieci.

 

          MOGKiK  jako placówka specjalistyczna zajmuje się korekcją zaburzeń statyki ciała i wszystkich rodzajów wad (skoliozy, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, wady kolan, stóp, asymetrie miednicy i kończyn  na podłożu czynnościowym).  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, którą  stanowią nauczyciele ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna i fizjoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez udział w różnych konferencjach i szkoleniach specjalistycznych, na których poznają nowoczesne metody stosowane w korekcji wad postawy, a w  szczególności korekcji skoliz. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego i w wakacje w ramach doskonalenia zawodowego dwoje nauczycieli MOGKiK (mgr Izabela Linek    i mgr Joanna Ożóg) odbyło w Warszawie szkolenia z metody PNF.

Więcej  o szczegółach metody PNF można przeczytać poniżej:

Continue reading

Z powodu zmiany terminu przeprowadzenia prac remontowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach na 11 i 12 listopada 2017 r. dyrekcja MOGKiK informuje, że zajęcia korekcyjne na basenie we wtorek 07.11.2017 r. odbędą się zgodnie z planem.

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż zajęcia korekcyjne na krytej pływalni w dniu 07.11.2017 r. (wtorek) są odwołane.

Basen nieczynny.

           W trosce o dobro naszych wychowanków dotkniętych mniejszymi lub większymi wadami postawy, przy okazji zapisów dzieci do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej                   i Kompensacyjnej nauczyciele i dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Rodziców wystosowali apel do rodziców z prośbą o wsparcie w działaniach zmierzających do utrzymania dotychczasowej lokalizacji naszej Placówki. Rada Rodziców przygotowała Petycję do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka, pod którą zbierane są podpisy rodziców dzieci objętych gimnastyką korekcyjną, popierających utrzymanie lokalizacji MOGKiK w obecnym miejscu i przedłużenie umowy użyczenia na kolejne lata. Zapraszamy wszystkich (rodziców, sympatyków, byłych wychowanków, nauczycieli        i dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych), którym nie są obojętne dalsze losy i przyszłość Ośrodka działającego od 26 lat w budynku  przy ul. Żeromskiego   1 a, o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod Petycją lub inną skuteczną pomoc i wsparcie       w dążeniach do utrzymania naszej działalności w obecnym miejscu. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów Petycja wraz z listami złożona zostanie na ręce Pana Prezydenta.

Apel do Rodziców i tekst Petycji do Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

plan zm od 18 IX 2017-2018

Godziny konsultacji nauczycieli MOGKiK w roku szkolnym 2017/2018

 

   Bożena Ćwieluch Beata Laszczyk Izabela Linek  Wiesława 

Lipiec

Joanna 

Ożóg

Leszek Pastuszka Mirosław Opozda
PN.   16.45 – 17.00    16.45 – 17.00       
 WT. 16.45 – 17.00   16.45 – 17.00    16.45 – 17.00 16.00 – 16.30
Basen
16.15 – 16.30
Basen
 ŚR.   16.45 – 17.00   16.45 – 17.00         
 Czw. 16.45 – 17.00    16.45 – 17.00   16.45 – 17.00   16.15 – 16.30
Basen
 PT.              

 

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będą w dniach

od 29.08.2017 do 15.09.2017 r. Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800

W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1800
Przy zapisach wymagane jest skierowania od lekarza rodzinnego lub ortopedy oraz PESEL dziecka.
Kontynuacja zajęć nie wymaga nowego skierowania.

W przypadku posiadania aktualnych wyników badań RTG kręgosłupa lub innych badań diagnostycznych dotyczących wady postawy dziecka prosimy o okazanie ich przy zapisie.
Cena jednostkowa w karnecie na zajęcia pływania korekcyjnego w roku szkolnym 2017/2018 nie uległa zmianie i będzie wynosić 5 zł.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele MOGKiK powrócili do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. Zajęciami korekcyjnymi, które odbywały się od połowy września 2016 r. dwa razy w tygodniu objęliśmy dzieci z najstarszych grup (w wieku 5 i 6 lat) w każdym przedszkolu. Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2017 r. nauczyciele Ośrodka przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy brali udział w zajęciach korekcyjnych.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań i każdego przedszkola osobno przedstawiony jest poniżej.

Continue reading