Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będą w dniach

od 28.08.2018 do 14.09.2018 r.  w godz. 900 – 1800

W ciągu roku szkolnego zapisy odbywać się będą w każdą środę od godz. 1430 do 1800
Przy zapisach wymagane jest skierowania od lekarza rodzinnego lub ortopedy oraz PESEL dziecka.
Kontynuacja zajęć nie wymaga nowego skierowania.

W przypadku posiadania aktualnych wyników badań RTG kręgosłupa lub innych badań diagnostycznych dotyczących wady postawy dziecka prosimy o okazanie ich przy zapisie.
Cena jednostkowa w karnecie na zajęcia pływania korekcyjnego w roku szkolnym 2018/2019 nie ulega zmianie i będzie wynosić 5 zł.

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie wakacji Ośrodek czynny będzie w godzinach 8.30 – 14.30.

Zapraszamy do konsultacji z nauczycielami prowadzącymi, jak również do wykonania  komputerowego badania wad postawy Państwa dzieci w godzinach 9.00 – 12.00.

Szczegółowy grafik dyżurów poszczególnych nauczycieli przedstawiamy poniżej Continue reading

       Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2018 r. nauczyciele MOGKiK w Starachowicach przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy uczestniczyli w zajęciach korekcyjnych w Przedszkolach Miejskich.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań w liczbach i procentach oraz  wyniki w poszczególnych przedszkolach  przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w dniach 30.04. (poniedziałek), 02.05. (środa) i 04.05.2018 r.( piątek) zajęcia w Ośrodku i na basenie będą odbywać się zgodnie z rocznym planem zajęć.

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie przerwy świątecznej tj., w dniach 29.03. – 03.04.2018 r. nauczyciele będą odbywać dyżury i udzielać konsultacji w swoich grupach w godzinach:

  • 9.00 – 12.00 w Ośrodku (czwartek, piątek, wtorek)
  • 9.00 – 10.30 na basenie (czwartek, wtorek)

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci, jak również dokonać komputerowego badania wad postawy dzieci.

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie ferii zimowych tj., w dniach 12.02. – 23.02.2018 r. zajęć korekcyjnych w Ośrodku i na basenie nie będzie. Nauczyciele będą odbywać dyżury i udzielać konsultacji w swoich grupach w pierwszym tygodniu ferii w godzinach:

  • 8.00 – 11.00 w Ośrodku
  • 10.00 – 13.00 (poniedziałek, wtorek) i 9.00 – 10.30 (czwartek) na basenie

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci.

 

Dyrekcja MOGKiK informuje, iż w okresie przerwy świątecznej tj., w dniach 27.12. – 29.12.2017 r. nauczyciele będą odbywać dyżury i udzielać konsultacji w swoich grupach w godzinach:

  • 9.30 – 12.30 w Ośrodku
  • 10.00 – 13.00 na basenie (czwartek)

W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać od nauczyciela prowadzącego informację o przebiegu procesu korekcyjnego swoich dzieci, jak również dokonać komputerowego badania wad postawy dzieci.

 

          MOGKiK  jako placówka specjalistyczna zajmuje się korekcją zaburzeń statyki ciała i wszystkich rodzajów wad (skoliozy, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, wady kolan, stóp, asymetrie miednicy i kończyn  na podłożu czynnościowym).  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, którą  stanowią nauczyciele ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna i fizjoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez udział w różnych konferencjach i szkoleniach specjalistycznych, na których poznają nowoczesne metody stosowane w korekcji wad postawy, a w  szczególności korekcji skoliz. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego i w wakacje w ramach doskonalenia zawodowego dwoje nauczycieli MOGKiK (mgr Izabela Linek    i mgr Joanna Ożóg) odbyło w Warszawie szkolenia z metody PNF.

Więcej  o szczegółach metody PNF można przeczytać poniżej:

Continue reading

Z powodu zmiany terminu przeprowadzenia prac remontowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach na 11 i 12 listopada 2017 r. dyrekcja MOGKiK informuje, że zajęcia korekcyjne na basenie we wtorek 07.11.2017 r. odbędą się zgodnie z planem.