Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W okresie przerwy świątecznej (24.03 – 29.03.2016 r.) zajęcia korekcyjne w Ośrodku i na basenie będą prowadzone w godzinach dopołudniowych

Godziny zajęć korekcyjnych w Ośrodku (czwartek, piątek, wtorek)

10.00 – 10.45

11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

Godziny zajęć korekcyjnych na basenie (czwartek, wtorek)

11.30 – 12.15

12.15 – 13.00

13.00 – 13.45

Dzieci wybierają dowolną godzinę zajęć w Ośrodku i na basenie.

Dnia 27.09.2013 r nauczyciele MOGKiK  brali udział w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków Skoliozy. Organizatorami drugiej edycji Forum Skoliozy był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Poznański Uniwersytet Medyczny, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu. Organizacja przegiegła przy udziale znakomitych gości, uznanych autorytetów z Grecji i Polski. Tematem przewodnim Forum Praktyków Skoliozy była diagnostyka skolioz. Diagnostyka jest pojęciem bardzo szerokim, uwzględniającym zarówno rozpoznanie rodzaju deformacji kręgosłupa na podstawie badania klinicznego i radiologicznego, jak i ocenę strukturalnych i funkcjonalnych zmian w narządzie ruchu oraz wzorców aktywności ruchowej osób ze skoliozami. Zarówno ocena zdjęć radiologicznych jak i badanie kliniczne wymaga znajomości wielu testów diagnostycznych. Dlatego też celem Forum było zaprezentowanie najczęściej stosowanych współcześnie testów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu osób ze skoliozą oraz praktyczne wykonanie tych testów wraz z uczestnikami konferencji. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w naszym kraju, z udziałem około 200 osób z różnymi kwalifikacjami i doświadczeniami zawodowymi.
Nauczyciele MOGKiK: Beata Laszczyk, Wiesława Lipiec, Jerzy Miśkiewicz, Dariusz Serafin uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w II Konferencji Forum Praktyków Skoliozy.

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2013/2014 rozpoczynają się od 19.08.2013 do 06.09.2013
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2013/2014 wynosić będzie 5 zł

Dnia 14.06.2012 w godzinach  od 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach IV Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady

paradyz_thumb16-17 .01. 2013 w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu pracownicy MOGKIK przeprowadzili badania przesiewowe dla 200 uczniów.

Badaniami objęci zostali uczniowie kl. 0-III i klas I-III Gimnazjum, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na wykonanie badania.

Badania sponsorował wicemarszałek woj. łódzkiego. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Pani Leokadia Maciołek – pracownica ZSS w Paradyżu.

Wydruki wraz z opisem przesłane zostały do organizatora.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka na spotkanie w celu powołania Stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie działalności statutowej MOGKiK.
Celem Stowarzyszenia będzie przede wszystkim działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, ekologia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
Spotkanie odbędzie się 4 stycznia(piątek) 2013r o godz 18.45 w budynku Ośrodka.

W Tygodniku Starachowickim nr 46 (984) z 12.11;2012 ukazał się artykuł „Nowa metoda leczenia skolioz”

Artykuł jest konsekwencją wyjazdu szkoleniowego kadry nauczycielskiej MOGKiK nt:

„Trójpłaszczyznowej korekcji skolioz systemem Lehnert-Schroth”

Udział nauczycieli MOGKiK w kursie doskonalenia zawodowego nt: „Trójpłaszczyznowej korekcji skolioz systemem Lehnert-Schroth” w Zabrzu

 

dscn0715W dniach 26-28 X 2012 nauczyciele MOGKiK uczestniczyli w kursie dotyczącym zachowawczego leczenia skolioz w oparciu o metodę Lehnert-Schroth. Prowadzącą kurs była p.dr Barbara Gołębiowska-specjalista II stopnia rehabilitacji.Jest to wieloaspektowa metoda mająca wielu zwolenników głównie w krajach Europy Zachodniej.

Indeks tematyczny kursu:

– teoretyczne podstawy metody

– patogeneza, patomechanizm skolioz, skoliotyczny narząd ruchu, badanie i dokumentacja, nomenklatura wg.Schroth

– obraz kliniczny skoliozy, przesunięcia w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej-bloki,kliny, skoliotyczna torsja kręgosłupa

– korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 3 – łukowej

– korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 4 – łukowej

– „obrotowy” system oddychania w skoliozie

– nieskoliotyczne wady postawy i ich korekcja, wady wrodzone

– organizacja ćwiczeń: indywidualne, stacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych

 

dscn0735Nauczyciele MOGKiK:dyr Jerzy Miśkiewicz, Barbara Mąka, Beata Laszczyk, Bożena Ćwieluch,Wiesława Lipiec Zdobyli Certyfikaty uprawniające do stosowania w/w metody w leczeniu skolioz.

 

 

dsc02221Przy okazji pobytu szkoleniowego w Zabrzu nauczyciele MOGKiK zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego „GUIDO”. Jest to unikalny na skalę światową pomnik technologii górnictwa. Znajduje się tam najgłębsza podziemna trasa udostępniona turystom w kopalni węgla w Europie. Polecamy zobaczyć i zwiedzić.