Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Nasze foto

paradyz_thumb16-17 .01. 2013 w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu pracownicy MOGKIK przeprowadzili badania przesiewowe dla 200 uczniów.

Badaniami objęci zostali uczniowie kl. 0-III i klas I-III Gimnazjum, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na wykonanie badania.

Badania sponsorował wicemarszałek woj. łódzkiego. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Pani Leokadia Maciołek – pracownica ZSS w Paradyżu.

Wydruki wraz z opisem przesłane zostały do organizatora.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka na spotkanie w celu powołania Stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie działalności statutowej MOGKiK.
Celem Stowarzyszenia będzie przede wszystkim działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, ekologia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
Spotkanie odbędzie się 4 stycznia(piątek) 2013r o godz 18.45 w budynku Ośrodka.

W Tygodniku Starachowickim nr 46 (984) z 12.11;2012 ukazał się artykuł „Nowa metoda leczenia skolioz”

Artykuł jest konsekwencją wyjazdu szkoleniowego kadry nauczycielskiej MOGKiK nt:

„Trójpłaszczyznowej korekcji skolioz systemem Lehnert-Schroth”

Udział nauczycieli MOGKiK w kursie doskonalenia zawodowego nt: „Trójpłaszczyznowej korekcji skolioz systemem Lehnert-Schroth” w Zabrzu

 

dscn0715W dniach 26-28 X 2012 nauczyciele MOGKiK uczestniczyli w kursie dotyczącym zachowawczego leczenia skolioz w oparciu o metodę Lehnert-Schroth. Prowadzącą kurs była p.dr Barbara Gołębiowska-specjalista II stopnia rehabilitacji.Jest to wieloaspektowa metoda mająca wielu zwolenników głównie w krajach Europy Zachodniej.

Indeks tematyczny kursu:

– teoretyczne podstawy metody

– patogeneza, patomechanizm skolioz, skoliotyczny narząd ruchu, badanie i dokumentacja, nomenklatura wg.Schroth

– obraz kliniczny skoliozy, przesunięcia w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej-bloki,kliny, skoliotyczna torsja kręgosłupa

– korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 3 – łukowej

– korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 4 – łukowej

– „obrotowy” system oddychania w skoliozie

– nieskoliotyczne wady postawy i ich korekcja, wady wrodzone

– organizacja ćwiczeń: indywidualne, stacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych

 

dscn0735Nauczyciele MOGKiK:dyr Jerzy Miśkiewicz, Barbara Mąka, Beata Laszczyk, Bożena Ćwieluch,Wiesława Lipiec Zdobyli Certyfikaty uprawniające do stosowania w/w metody w leczeniu skolioz.

 

 

dsc02221Przy okazji pobytu szkoleniowego w Zabrzu nauczyciele MOGKiK zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego „GUIDO”. Jest to unikalny na skalę światową pomnik technologii górnictwa. Znajduje się tam najgłębsza podziemna trasa udostępniona turystom w kopalni węgla w Europie. Polecamy zobaczyć i zwiedzić.

 

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne do MOGKiK W Starachowicach za dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców. Wspierają one możliwość rozwoju i działalności Ośrodka.

Dyrekcja i pracownicy MOGKiK

Dnia 15.06.2012 w godzinach 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach III Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– badania przesiewowe metodą Bunnella
– pomiar wskaźnika BMI z oceną
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2012/2013 rozpoczynają się od 27.08.2011 do 14.09.2011
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2012/2013 nie uległa zmianie i wynosić będzie 4zł