Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

plan zm od 18 IX 2017-2018

Godziny konsultacji nauczycieli MOGKiK w roku szkolnym 2017/2018

 

   Bożena Ćwieluch Beata Laszczyk Izabela Linek  Wiesława 

Lipiec

Joanna 

Ożóg

Leszek Pastuszka Mirosław Opozda
PN.   16.45 – 17.00    16.45 – 17.00       
 WT. 16.45 – 17.00   16.45 – 17.00    16.45 – 17.00 16.00 – 16.30
Basen
16.15 – 16.30
Basen
 ŚR.   16.45 – 17.00   16.45 – 17.00         
 Czw. 16.45 – 17.00    16.45 – 17.00   16.45 – 17.00   16.15 – 16.30
Basen
 PT.              

 

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będą w dniach

od 29.08.2017 do 15.09.2017 r. Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800

W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1800
Przy zapisach wymagane jest skierowania od lekarza rodzinnego lub ortopedy oraz PESEL dziecka.
Kontynuacja zajęć nie wymaga nowego skierowania.

W przypadku posiadania aktualnych wyników badań RTG kręgosłupa lub innych badań diagnostycznych dotyczących wady postawy dziecka prosimy o okazanie ich przy zapisie.
Cena jednostkowa w karnecie na zajęcia pływania korekcyjnego w roku szkolnym 2017/2018 nie uległa zmianie i będzie wynosić 5 zł.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele MOGKiK powrócili do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. Zajęciami korekcyjnymi, które odbywały się od połowy września 2016 r. dwa razy w tygodniu objęliśmy dzieci z najstarszych grup (w wieku 5 i 6 lat) w każdym przedszkolu. Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2017 r. nauczyciele Ośrodka przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy brali udział w zajęciach korekcyjnych.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań i każdego przedszkola osobno przedstawiony jest poniżej.

Continue reading

W okresie przerwy świątecznej (24.03 – 29.03.2016 r.) zajęcia korekcyjne w Ośrodku i na basenie będą prowadzone w godzinach dopołudniowych

Godziny zajęć korekcyjnych w Ośrodku (czwartek, piątek, wtorek)

10.00 – 10.45

11.00 – 11.45

12.00 – 12.45

Godziny zajęć korekcyjnych na basenie (czwartek, wtorek)

11.30 – 12.15

12.15 – 13.00

13.00 – 13.45

Dzieci wybierają dowolną godzinę zajęć w Ośrodku i na basenie.

Dnia 27.09.2013 r nauczyciele MOGKiK  brali udział w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków Skoliozy. Organizatorami drugiej edycji Forum Skoliozy był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Poznański Uniwersytet Medyczny, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu. Organizacja przegiegła przy udziale znakomitych gości, uznanych autorytetów z Grecji i Polski. Tematem przewodnim Forum Praktyków Skoliozy była diagnostyka skolioz. Diagnostyka jest pojęciem bardzo szerokim, uwzględniającym zarówno rozpoznanie rodzaju deformacji kręgosłupa na podstawie badania klinicznego i radiologicznego, jak i ocenę strukturalnych i funkcjonalnych zmian w narządzie ruchu oraz wzorców aktywności ruchowej osób ze skoliozami. Zarówno ocena zdjęć radiologicznych jak i badanie kliniczne wymaga znajomości wielu testów diagnostycznych. Dlatego też celem Forum było zaprezentowanie najczęściej stosowanych współcześnie testów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu osób ze skoliozą oraz praktyczne wykonanie tych testów wraz z uczestnikami konferencji. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w naszym kraju, z udziałem około 200 osób z różnymi kwalifikacjami i doświadczeniami zawodowymi.
Nauczyciele MOGKiK: Beata Laszczyk, Wiesława Lipiec, Jerzy Miśkiewicz, Dariusz Serafin uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w II Konferencji Forum Praktyków Skoliozy.

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2013/2014 rozpoczynają się od 19.08.2013 do 06.09.2013
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2013/2014 wynosić będzie 5 zł

Dnia 14.06.2012 w godzinach  od 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach IV Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady