Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Partnerzy

MOGKiK w Starachowicach stale współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego oraz Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach. Współpraca dotyczy organizowania praktyk dla studentów, współorganizowania konferencji  i sesji naukowych, doskonalenia kadry dydaktycznej Ośrodka, współpracy przy przygotowywaniu publikacji i prac naukowych.

Współpracujemy także z Opolskim Przedsiębiorstwem Innowacyjno Wdrożeniowym w Opolu. Efektem tej współpracy jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących użytkowania sprzętu specjalistycznego w który wyposażony jest nasz Ośrodek.

Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę i wymianę doświaczeń z Bielskim Szkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej z Bielska Białej. Efektem tej współpracy jest korzystanie z osiągnięć w zakresie szeroko stosowanych ćwiczeń asymetrycznych, które staramy się wdrażać do pracy w naszym Ośrodku.