Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Dnia 15.06.2012 w godzinach 1100 do 1400 odbyło się  w Ekomuzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach III Szkolne Piecowisko. W ramach tej imprezy plenerowej nauczyciele z MOGKiK przeprowadzili:
– badania przesiewowe metodą Bunnella
– pomiar wskaźnika BMI z oceną
– dynamometryczny pomiar siły bezpośredniej
– rywalizację w kategorii chłopcy-strongman
– rywalizację w kategorii dziewcząt-stronglady