Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Nasze foto

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne do MOGKiK W Starachowicach za dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców. Wspierają one możliwość rozwoju i działalności Ośrodka.

Dyrekcja i pracownicy MOGKiK