Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pismo dyr. MOGKiK Jerzego Miśkiwicza w sprawie funkcjonowania Poradni Wad Postawy dyr. PZOZ Jolanta Kręcka informuje, iż od 1 stycznia 2012 w/w poradnia nie będzie funkcjonowała w strukturze Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jednocześnie informujemy, że najbliższe Poradnie Wad Postawy znajdują się w Ostrowcu Świętokrzyskim w placówkach: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ortopedzi” Al. Jana Pawła II 33 tel. 41 266 58 32 oraz Zespół Opieki Zdrowotnej os. Ogrody 20 tel. 41 274 80 00.