Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Skoliozy charakteryzują się dużą różnorodnością dotyczącą stopnia zmian, ich tempa narastania, a także wieku pacjenta i prowokowanych objawów, dlatego też metoda leczenia dobierana jest indywidualnie do każdego dziecka. Skoliozy o większym stopniu skrzywienia wymagają poza ćwiczeniami także gorsetowania.
Podział skolioz na podstawie kąta Cobba, kwalifikujący do odpowiedniej metody leczenia:
Skoliozy poniżej 10⁰ – wymagają obserwacji i kontrolnych badań
Skolioza I⁰ – 10⁰ – 24⁰ – leczenie oparte o ćwiczenia
Skolioza II⁰ – 25⁰ – 40⁰ – leczenie oparte o stosowanie gorsetów i ćwiczeń
Skolioza III⁰ – > 50⁰ – leczenie operacyjne
Skoliozy w przedziale 40⁰-50⁰ wymagają oceny ryzyka progresji skrzywienia i indywidualnego podjęcia decyzji o sposobie leczenia.
Gorsetowanie stosowane jest przede wszystkim u dzieci i młodzieży, których kręgosłupy są bardzo plastyczne, a przez to podatne na narastanie zmian. Gorset umożliwia wówczas przebywanie w pozycji skorygowanej, zapewniając kręgosłupowi oraz tkankom miękkim prawidłowe warunki do rozwijania się. Podstawowa rola obejmuje odciążenie kręgów po stronie wklęsłej skrzywienia z jednoczesną ochroną przed ich zgniataniem. Gorset poza ochroną przed skrzywieniem w płaszczyźnie czołowej, zabezpiecza także kręgosłupa przed przemieszczeniami w pozostałych kierunkach. Odciążenie strony wklęsłej następuje z jednoczesnym rozciągnięciem mięśni i więzadeł tej samej strony i rozluźnieniem po stronie przeciwnej. Współczesne gorsety projektowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały normalne funkcjonowanie. Pacjenci są w stanie wykonywać wszelkie ruchy bez uczucia dyskomfortu. Zakończenie leczenia następuje po osiągnięciu dojrzałości kostnej lub wcześniej jeśli mimo stosowania gorsetu skrzywienie narasta. Ta druga sytuacja często wiąże się z podjęciem decyzji o leczeniu operacyjnym.

W przypadku konieczności zaopatrzenia w gorset warto postępować według poniższych wskazówek:

1. należy uzyskać zlecenie na gorset korekcyjny do leczenia skolioz od lekarza specjalisty ( lekarz rehabilitacji ruchowej, ortopeda) – kod: Ł.055.01 pozwala uzyskać refundację z NFZ dla dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia!
2. w celu potwierdzenia zlecenia należy udać się do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ – Punkt Obsługi dla Interesantów w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 2a
3. z potwierdzonym zleceniem można udać się do placówki wykonującej gorsety m.in.:
• vigo-ortho.pl http://www.vigo-ortho.pl/pl-PL/content/vgo-w-twojej-okolicy/4/
• Kielce – OrtoPes https://ortopes.pl/gorsety-korekcyjne/
• Protetica.eu Łódź