Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej zajęcia prowadzimy w następujących grupach wiekowych:

6 – 7 lat, 8 – 9 lat, 10 – 12 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy, 13 i starsze również z podziałem na dziewczęta i chłopcy

Grupy asymetryczne również z podziałem uwzględniającym wiek i płeć dzieci.

Grupa 6 – 7 lat

Praca z wychowankami w tym wieku polega na wdrażaniu do systematycznych ćwiczeń, umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy z akcentem na lokalne korekcje. Korekcja globalna jest zadaniem jeszcze bardzo trudnym i uzyskanie jej nie dla każdego jest osiągalne.

Wychowankowie poznają podstawowe nazewnictwo z zakresu gimnastyki. Ważnym elementem, na który zwracamy uwagę, to umiejętność prawidłowego chodu i ustawiania stóp na podłożu.

Grupy 8 –  9 lat

Są to najliczniejsze grupy wiekowe, z którymi pracujemy w Ośrodku. Ćwiczenia w tych grupach mają charakter kompensacyjny i korekcyjny. Dzieci kierowane na zajęcia mają znaczny deficyt w zakresie ogólnej sprawności ruchowej. Wiek wczesnoszkolny, to okres pierwszego kontaktu z systemem klasowo-lekcyjnym. Czas przebywania w ławkach w pozycjach wymuszonych powoduje pojawienie się zniekształceń sylwetki. W początkowym okresie są to zmiany funkcjonalne. Zakres działań dla wychowanków w wieku 8 – 9 lat obejmuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, szczególnie mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków. Zwiększanie ruchomości kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach i segmentach. Uczymy także przyjmowania prawidłowej postawy przed lustrem.

10 – 12 lat chłopcy i dziewczęta

Zajęcia w tych grupach odbywają się z podziałem wg płci. Najczęściej wychowankowie kontynuują proces korekcyjny rozpoczęty w wieku 6 – 9 lat. W posturogenezie jest to okres względnej równowagi i pozornie nie wymaga już działań korekcyjnych. Wiadomo jednak, że przed wychowankami jest jeszcze niebezpieczny okres znacznego skoku wzrostowego. Odpowiednie przygotowanie ucznia do przyjmowania prawidłowej postawy pozwala ustrzec się przed następstwami wynikającymi ze znacznego skoku wzrostowego. W grupach tych, po precyzyjnym określeniu wady przez lekarza specjalistę i za jego zgodą wprowadzamy elementy ćwiczeń asymetrycznych.

Kompensacja deficytów w zakresie ruchowym opiera się na wzmacnianiu mięśni posturalnych, ograniczaniu przykurczy w obrębie klatki piersiowej, miednicy oraz mięśni kulszowo-goleniowych. Korekcja postawy opiera się począwszy od korekcji lokalnych, a w efekcie końcowym na wytrzymałości w korekcji globalnej.

Szczególną uwagę zwracamy na zachowanie właściwych proporcji w obrębie krzywizn fizjologicznych (kifoza, lordoza). Unikamy ćwiczeń nienaturalnie zwiększających kifozę piersiową, zwracamy zaś uwagę na ćwiczenia i pozycje zwiększające siłę mięśni przeciwdziałających powiększaniu się lordozy lędźwiowej.

Wychowankowie w tej grupie wiekowej w zakresie wiadomości informowani są o swoich wadach postawy, a umiejętności pozwalają opanować zestawy prostych ćwiczeń, które będą mogli stosować przez całe dorosłe życie i zabezpieczyć się przed dolegliwościami, które są następstwem wad postawy.

13 i starsi dziewczęta i chłopcy

Są to grupy nieliczne z przewagą grup dziewcząt. Grupy te tworzą wychowankowie, których rodzice są bardzo świadomi tego, że kontynuacja procesu korekcji jest podstawą utrzymania kondycji posturalnej w dorosłym życiu. Trafiają tu uczniowie,u których znaczne zmiany w jakości postawy wykryto bardzo późno. Wychowankowie dla których organizowane są zajęcia wykazują się dużą świadomością i praca odbywa się na zasadach bardziej partnerskich. Chłopcy często oczekują takich działań, których efektem będzie nie tylko korekcja, ale także poprawa estetyki sylwetki przez ukształtowanie gorsetu mięśniowego. Dziewczęta również oczekują poprawy bądź utrzymania sylwetki wg norm propagowanych niestety najczęściej przez media. W grupach dziewcząt 13 lat i starszych znacznie większy odsetek stanowią przypadki ze skrzywieniami bocznymi kręgosłupa (skoliozami).

Grupy asymetryczne

Grupy te tworzone są dla dzieci i młodzieży ze znacznymi bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Według obowiązujących przepisów gimnastyką korekcyjną w przypadku skolioz obejmować można przypadki I stopnia tj., nie przekraczające 30º Cobba.  Zajęcia są zindywidualizowane i prowadzone w oparciu o ćwiczenia asymetryczne i ćwiczenia na specjalistycznych przyrządach.

Pierwszą grupę stanowią przyrządy konstrukcji Polsportu w Bielsku Białej w oparciu o scenariusze ćwiczeń p. Harężlaka : 3-płaszczyznowy korektor skolioz, korektor skolioz odcinka lędźwiowego, drążek do ćwiczeń w zwisach asymetrycznych na podudziach.

Drugą grupę stanowią przyrządy konstrukcji OPIW z Opola w oparciu o scenariusze ćwiczeń p. Szurmika : derotator skolioz „Delfin”, AZBR (asymetryczny zestaw bloczków rehabilitacyjnych) wraz z klęcznikiem i nakładką kifotyzującą odcinek  piersiowy kręgosłupa.

Scenariusze ćwiczeń na ww. grupach przyrządów są autorstwa p. Harężlaka z BSOGKK w Bielsku i p. Szurmika z Orto-Med. z Bielska Białej. Stosowną wiedzę i umiejętności naszych nauczycieli potwierdzają szkolenia prowadzone przez autorów tych scenariuszy. Wiedza i doświadczenie wymieniamy na bieżąco.

Podstawą powodzenia procesu korekcji są ćwiczenia domowe. Czym prostsze i w oparciu o dostępne w każdym domu przedmioty i sprzęty tym lepiej.  Zestawy tych ćwiczeń opieramy na podręczniku opisującym metodę Ch. Lehnert-Schroth – Dreidimensionale Scoliosebehandlung  Atmungs-Ortopadie System Schroth.

Zajęcia korekcyjne w wodzie

Ośrodek nasz nie dysponuje własnym basenem. Korzystamy z krytej pływalni przy ul. Szkolnej 14 B.  Zajęcia w 14 grupach ćwiczebnych prowadzimy na basenie trzy razy w tygodniu w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Ćwiczenia w wodzie oprócz nauki pływania pozwalają prowadzić proces korekcyjny w środowisku sprzyjającym temu procesowi. Odciążenie osiowe kręgosłupa, temperatura wyższa niż otoczenia, swoboda ruchu we wszystkich płaszczyznach i kierunkach, konieczność koordynowania ruchu wielokończynowego, umiejętność oddychania i wpływ ciśnienia zewnętrznego na klatkę piersiową. Oraz ta najważniejsza z cech, to atrakcyjność środowiska wodnego szczególnie dla dzieci młodszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy pływania.

Praca w przedszkolach miejskich

Problem wad postawy dostrzegany jest już we wczesnym okresie rozwoju. Biorąc to pod uwagę  organizujemy początek procesu korekcyjnego już w przedszkolach miejskich na terenie  Starachowic. Zajęciami korekcyjnymi obejmujemy grupy 6 latków. Grupy te są bardzo liczne co sprawia, że zajęcia 30 minutowe wymagają od nauczycieli dużego wysiłku.  Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu i cieszą się  dużym zainteresowaniem, gdyż w szkołach podstawowych w klasach „0” zajęcia tego typu nie są organizowane.  Zadowoleni z faktu prowadzenia zajęć korekcyjnych przez nauczycieli MOGKiK w przedszkolach są również rodzice, którzy nie muszą doprowadzać swoich dzieci do Ośrodka na ćwiczenia w godzinach popołudniowych.  Dzięki opiece nad dziećmi w tym wieku możemy wcześniej wykryć wiele nieprawidłowości w postawie ciała. Po rozmowie z rodzicami niektóre z tych dzieci kierowane są na konsultację do lekarza specjalisty.