Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele MOGKiK powrócili do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. Zajęciami korekcyjnymi, które odbywały się od połowy września 2016 r. dwa razy w tygodniu objęliśmy dzieci z najstarszych grup (w wieku 5 i 6 lat) w każdym przedszkolu. Zgodnie z założonym planem w miesiącach kwiecień – maj 2017 r. nauczyciele Ośrodka przeprowadzili akcję przesiewowych, komputerowych badań wad postawy swoich wychowanków, którzy brali udział w zajęciach korekcyjnych.

Badania odbyły się w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Do badania posłużył aparat MORA wykorzystujący metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskop do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań i każdego przedszkola osobno przedstawiony jest poniżej.

Raport z badań przesiewowych dzieci przedszkolnych uczęszczających na zajęcia korekcyjne prowadzonych przez nauczycieli MOGKiK. Starachowice kwiecień – maj 2017 r.

W przeprowadzonej akcji badań przesiewowych wśród dzieci przedszkolnych uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez nauczycieli MOGKiK ogółem przebadanych zostało 187 dzieci co stanowi 79% wszystkich dzieci, których chcieliśmy objąć badaniami. Podsumowując wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych w MOGKiK w miesiącach kwiecień – maj 1017 r. okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków  wymagane będzie uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych w nowym roku szkolnym. Ponadto konsultacji ortopedycznej wymaga na ten moment 13 wychowanków.

Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki Korekcyjnej w Polsce, gdzie można skierować dzieci i młodzież z takimi potrzebami.

W PM  nr 2 przebadano 21 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, w 1 przypadku  (5%) wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) to 10 przypadków (47%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 3 wychowanków (14%), rotacja odcinka lędźwiowego – 1 przypadku (5%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 5 badanych co stanowi 24% a rotacja miednicy 10 przypadków czyli 48%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 3 przypadkach (14%), odstające łopatki wystąpiły u 19 osób (90%),wysunięcie barków do przodu u 19 osób (90%) a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 5 badanych (26%).

Nadwaga dotyczyła 3 badanych co stanowi 14% ogółu przebadanych dzieci.

U 19 badanych co stanowi 90% wykryto koślawość pięt, a u 10 wady kolan co stanowi 48%,  16 przypadków (76%) to płaskostopie.

 

 

 

 

W PM nr 6 przebadano 19 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że w 1 przypadku  (5%) wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba,   postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 8 przypadków (42%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 1 wychowanka , rotacja odcinka lędźwiowego również 1 przypadku. Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 3 badanych co stanowi 16% a rotacja miednicy 9 przypadków czyli 47%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 5 przypadkach (26%), odstające łopatki wystąpiły u 17 osób (89%),wysunięcie barków do przodu u 16 osób (84%), a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 4 badanych (21%).

Nadwaga dotyczyła 2 badanych co stanowi 10% ogółu przebadanych dzieci.

U 17 badanych co stanowi 89% wykryto koślawość pięt,  13 przypadki (68%) to płaskostopie.

 

 

 

W PM nr 7 przebadano 21 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że w 2 przypadkach wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba, postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 11 przypadków (52%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 2 wychowanków (9%), rotacja odcinka lędźwiowego – 5 przypadków (24%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 7 badanych co stanowi 33%, tyle samo jest przypadków  rotacji miednicy. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 6 przypadkach (29%), odstające łopatki wystąpiły u 14 osób (66%),wysunięcie barków do przodu u 16 osób (76%) a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 4 badanych (19%).

Nadwaga dotyczyła 2 badanych co stanowi 9% ogółu przebadanych dzieci.

U 17 badanych co stanowi 81% wykryto koślawość pięt, a u 10 wady kolan co stanowi 47%,  12 przypadków (57%) to płaskostopie.

 

 

 

W PM nr 10 przebadano 14 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że  w 1 przypadku wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba (7%).  Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 2 wychowanków (14%), podobnie było w przypadku rotacji odcinka lędźwiowego – 2 przypadki (14%). Oceniając ustawienie miednicy, okazało się, że  rotacja miednicy dotyczy 5 przypadków czyli 36%. Odstające łopatki wystąpiły u 10 osób (71%), wysunięcie barków do przodu u 11 osób (79%),  przykurcz zgięciowy stawów kolanowych nie wystąpił wśród badanych dzieci.

Nadwaga dotyczyła 1 badanego co stanowi 7% ogółu przebadanych dzieci.

U 12 badanych co stanowi 86% wykryto koślawość pięt, a u 1 wadę kolan co stanowi 7%,  9  przypadków (64%) to płaskostopie.

 

 

 

 

W PM nr 11 przebadano 48 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się,  że w 6 przypadkach wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba (13%), a    postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 28 przypadków (58%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 16 wychowanków (33%), rotacja odcinka lędźwiowego – 15 przypadki (31%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 7 badanych co stanowi 15% a rotacja miednicy 24 przypadków czyli 50%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 5 przypadkach (10%), odstające łopatki wystąpiły u 22 osób (46%), wysunięcie barków do przodu u 33 osób (69%), a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 21 badanych (44%).Nadwaga dotyczyła 7 badanych co stanowi 15% ogółu przebadanych dzieci. U 33 badanych co stanowi 69% wykryto koślawość pięt, a u 5 wady kolan co stanowi 10%,  38 przypadków (79%) to płaskostopie.

 

 

 

 

W PM nr 13 przebadano 22 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że w 2 przypadkach  wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba (9%), postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 8 przypadków (36%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 1 wychowanka (5%), rotacja odcinka lędźwiowego – nie wystąpiła. Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 2 badanych co stanowi 9%, a rotacja miednicy 5 przypadków czyli 23%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 4 przypadkach (18%), odstające łopatki wystąpiły u 9 osób (40%), wysunięcie barków do przodu u 17 osób (77%), a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 2 badanych (9%).

Nadwaga dotyczyła 1 badanego co stanowi 5% ogółu przebadanych dzieci.

U 18 badanych co stanowi 82% wykryto koślawość pięt, a u 9 wady kolan co stanowi 41%,  9 przypadków (41%) to płaskostopie.

 

 

 

W PM nr 14 przebadano 36 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 7 przypadków (28%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 3 wychowanków (12%), rotacja odcinka lędźwiowego – 4 przypadków (16%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 2 badanych co stanowi 8 %, a rotacja miednicy 12 przypadków czyli 48%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 8 przypadkach (32%), odstające łopatki wystąpiły u 23 osób (92%), wysunięcie barków do przodu u 17 osób (68%) a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 8 badanych (32%).

Nadwaga nie wystąpiła u żadnego z przebadanych dzieci.

U 22 badanych co stanowi 88% wykryto koślawość pięt, a  12 przypadków (48%) to płaskostopie.

 

 

 

 

W PM nr 15 przebadano 17 wychowanków

Analizując wyniki badań okazało się, że  postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 2 przypadków (12%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 10 wychowanków (59%), rotacja odcinka lędźwiowego – 7 przypadki (41%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 1 badanego co stanowi 6% a rotacja miednicy 6 przypadków czyli 35%. Wad klatki piersiowej nie stwierdzono,  odstające łopatki wystąpiły u 15 osób (88%), wysunięcie barków do przodu u 15 osób (88%), a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 2 badanych 11%).

Nadwaga nie wystąpiła u żadnego z przebadanych dzieci.

U 17 badanych co stanowi 100% wykryto koślawość pięt, a u 1 wady kolan co stanowi 6%,  9 przypadków (53%) to płaskostopie.

 

 

 

 

Ogółem w Przedszkolach Miejskich  przebadano 187 wychowanków

 

Analizując wyniki badań okazało się,  że w 13 przypadkach  wystąpiła skolioza powyżej 10 stopni Cobba (7%), że  postawy skoliotyczne (od 5° do 10°) dotyczyły 74 przypadków (40%). Oceniając kąt rotacji tułowia – rotacja odcinka piersiowego dotyczyła 38 wychowanków (20%), rotacja odcinka lędźwiowego – 35 przypadki (19%). Oceniając ustawienie miednicy, co znacznie rzutuje na kształt kręgosłupa, okazało się, że obniżenie miednicy dotyczy 27 badanych co stanowi 14% a rotacja miednicy 78 przypadków czyli 42%. Wady klatki piersiowej stwierdzono w 31 przypadkach (17%), odstające łopatki wystąpiły u 129 osób (69%), wysunięcie barków do przodu u 144 osób (77%), a przykurcz zgięciowy stawów kolanowych wykryto u 48 badanych (26%). Nadwaga dotyczyła 16 badanych co stanowi 9% ogółu przebadanych dzieci w przedszkolach. U155 badanych co stanowi 83% wykryto koślawość pięt, a u 36 wady kolan co stanowi 19%, 118 przypadków (63%) to płaskostopie.