Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

           Badania odbyły się w miesiącach kwiecień, maj 2019 roku w siedzibie MOGKiK w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 1a. Badanie przeprowadzono aparatem MORA wykorzystującym metodę fotogrametryczną, która jest nieinwazyjna, oraz Podoskopem – urządzeniem  do komputerowego badania stóp. Do obiektywnej oceny kąta rotacji tułowia (KRT) wykorzystano skoliometr Bunnella.

Raport ze zbiorczym zestawieniem wyników badań w liczbach i procentach oraz  wyniki w poszczególnych przedszkolach  przedstawiony jest poniżej.

Raport Przedszkola 2019