Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W dniach 13-16 grudnia 2011r w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej przeprowadzili badania przesiewowe pod kątem wykrycia wad postawy wśród uczniów klas I-VI. ( 408 )
Badania fotogrametryczne prowadzone były przy użyciu aparatu Mora, do oceny stóp użyto Podoskopu S. Podczas badania w skłonie asymetrie obrysu pleców określano przy pomocy skoliometru Bunnella i w tej skali podawano. Każdy z badanych uczniów tuż przed pomiarem był ważony i mierzony, na tej podstawie przy wykorzystaniu tabel „Dziecko kieleckie „ ustalano wartości masy ciała i określano ewentualną nadwagę.
Badanie fotogrametryczne wykorzystuje światło halogenowe więc można go wielokrotnie powtarzać i nie jest groźne dla zdrowia badanego. Po analizie pobranych zdjęć, która przeprowadzona jest w MOGKiK wyniki badania wraz z opisem jak interpretować zapisane dane każdy z rodziców badanych dzieci otrzyma od wychowawców. Wydruki badań opatrzone będą pieczątka na której zaznaczamy informację  „ wskazana gimnastyka korekcyjna” (312 ucz.), „konieczna konsultacja ortopedyczna” (73 ucz.), „ponowne badanie w 2012 r.,” (56 ucz.)
Ponowne badanie – to informacja, że nie zauważono istotnych odstępstw od normy, jednak nie należy zapominać o ponownym badaniu za rok.
Wskazana gimnastyka korekcyjna – to informacja, że stwierdzono wiele odstępstw od norm w postawie ciała w stopniu nieznacznym i wyraźnym. Rodzice powinni bardziej wnikliwiej przyglądać się procesowi rozwoju dziecka.
Konieczna konsultacja ortopedyczna – to informacja, że w czasie badania stwierdzono szereg odstępstw od norm w stopniu wyraźnym i znacznym szczególnie dotyczą kręgosłupa, obrysu pleców, ustawienia miednicy. Tej informacji nie należy lekceważyć dla dobra dziecka.
Niestety od stycznia 2012 roku jak poinformowała nas dyrekcja PZOZ w Starachowicach Poradnia Wad Postawy została zlikwidowana, a najbliższa znajduje się w Ostrowcu Św. Kielcach i Włoszczowej. Nie ułatwi to rodzicom uzyskania szczegółowych informacji nt wykrytej wady. Prowadząc badania przesiewowe na populacji 408 uczniów z SP 12 możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w pozostałych szkołach procentowy udział określonych wad będzie kształtował się podobnie. Wyniki z SP 12  nie odbiegają od podobnych badań prowadzonych w całej Polsce. Nie mogą one uspokajać ani rodziców, ani nas odpowiedzialnych za zdrowie dzieci i młodzieży.
W wielu miastach mino określenia niepokojącej skali  występowania wad postawy nie istnieją ośrodki gimnastyki korekcyjnej do których można kierować dzieci z rozpoznanymi wadami postawy, w Starachowicach jest to możliwe.
Pod wykresami opisującymi skalę występowania określonej wady w populacji SP 12 umieściliśmy kilka słów opisu określonego parametru postawy. Podając określone definicje i opisy korzystaliśmy z podręczników: pt.” Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja” wyd.I PZWL, „ Proces korygowania wad postawy” Kutner-Kozińska wyd. I AWF Warszawa.