Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup”

Stowarzyszenia „Zdrowy Kręgosłup’ to stowarzyszenie działające z inicjatywy nauczycieli oraz rodziców wychowanków Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjne w Starachowicach. Stowarzyszenie powstało w 2019 r. Jego członkami są pracownicy MOGKiK.

Cele stowarzyszenia to:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

  • Integrowanie środowiska lokalnego.

  • Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym.

  • Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym.

  • Rozpowszechniania różnych dyscyplin sportowych, np.: łucznictwo, sporty drużynowe, sporty wodne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszy, rozumieniu tych pojęć.

  • organizowanie imprez integracyjnych, edukacyjnych.

  • Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania na rzecz osób z problemami zdrowotnymi.

  • Edukacja i wymiana doświadczeń w dziedzinie korekcji wad postawy. 

8 listopada 2022 r p. Izabela Linek, przedstawiciel Stowarzyszenia „ZDROWY KRĘGOSŁUP’’, podpisała umowę na realizację inicjatywy lokalnej w ramach projektu „KIELECKO-OSTROWIECKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”.
Stowarzyszenie otrzymało 5000 zł na realizację projektu pt: „Ruch to zdrowie – piknik propagujący zdrowy tryb życia”.
Celem projektu było propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Piknik odbył się 29.11.2022 r. w siedzibie MOGKiK, przy ul. Glinianej 10a w Starachowicach.
Grupą docelową byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszyscy chętni seniorzy z powiatu starachowickiego.
Podczas pikniku wystąpiło dwóch prelegentów: D.O. Dariusz Serafin, który wygłosił wykład dotyczący psychogenności „Kiedy ciało mówi NIE” oraz mgr Monika Cieśla – psychodietetyk, która opowiedziała o diecie seniora – dwa kroki do lepszej kondycji psychofizycznej. Po przerwie kawowej wykład wygłosiły Joanna Ożóg – pracownik MOGKiK oraz członek Stowarzyszenia „Zdrowy Kręgosłup” oraz Katarzyna Banaś – pracownik MOGKiK. Tematy wykładów:
W jaki sposób emocje wpływają na prawidłową postawę ciała – mgr Joanna Ożóg
Korzyści zdrowotne aktywności fizycznej u osób starszych – mgr Katarzyna Banaś
 
Po części wykładów nastąpiła część praktyczna. Uczestnicy pikniku  wzięli udział w lekcji wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji, którą poprowadziła mgr Bożena Ćwieluch – pracownik MOGKiK oraz członek Stowarzyszenia „Zdrowy Kręgosłup”. A na zakończenie
p. Joanna Ożóg omówiła znaczenie technik oddechowych dla zdrowia i poprowadziła taki trening wykorzystując technikę „pudełkową”.