Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

W dniu 02.02.2019 r. w naszym Ośrodku przy ul. Żeromskiego 1 A odbyło się szkolenie grona pedagogicznego. Szkolenie przeprowadziła mgr Marzena Kułaga – ortopodolog pracująca w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „NATURA” w Busku Zdroju. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej i dotyczyło tematyki związanej z wadami kończyn dolnych i problematyki obręczy biodrowej.

 Tematyka szkolenia:

     I. Wady kończyn dolnych ze szczególnym naciskiem na wady stóp (koślawość pięt,   płaskostopie)

        a) teoria dotycząca przyczyn coraz częstszego występowania wad kończyn dolnych

        b) krótki zarys odnośnie uwarunkowań anatomiczno – fizjologicznych oraz genetycznych wpływających na powstawanie wad stóp

        c)  praktyczne techniki i ćwiczenia korygujące wady kończyn dolnych, które nauczyciele mogą wykorzystać  w swojej pracy

         d)  wkładki ortopedyczne

      II. Obręcz biodrowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z nieprawidłowym ustawieniem   miednicy (miednica skośna, rotacje miednicy):

        a) teoretyczne wiadomości dotyczące przyczyn występowania nieprawidłowości w ustawieniu miednicy

        b) diagnostyka – podstawowe testy określające występowanie dysfunkcji w obrębie miednicy

        c) wpływ nieprawidłowego ustawienia miednicy na występowanie poważnych skolioz  rotacji kręgosłupa

        d) pokaz praktycznych ćwiczeń korygujących ustawienie miednicy (rozciąganie, wzmacnianie, derotacja).

     

        

Dla każdego z nauczycieli była to okazja do spojrzenia na problem wad stóp z nieco innej perspektywy niż dotychczas. Nauczyciele szczególnie chwalą sobie część praktyczną, gdzie pokazane i omówione zostały testy diagnostyczne, które mogą teraz wykorzystywać w swojej pracy.  Jako bardzo cenne wskazują również przykłady ćwiczeń i niektórych technik, które zostały zaprezentowane przez prowadzącą szkolenie.