Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

rtg_szkolenieW dniu 28 grudnia 2012 nauczyciele MOGKiK w ramach doskonalenia uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez lek.med.Jarosława Bilskiego Ordynatora Odziału Radiologii Obrazowej naszego szpitala. Czterogodzinne szkolenie poświęcone było:
w części teoretycznej:
– poznaniu obiektywnej oceny zmian rotacyjnych kręgosłupa opisywanych z obrazu rtg.kręgosłupa AP stosowanej przy opisie przez radiologów w Starachowicach,
– określeniu metody oceny wartości kątowych bocznych skrzywień kręgosłupa z wykorzystaniem programu Exhibeon,
– wykreślenie CLK ( centralnej linii kregosłupa ) jako istoty oceny osiowego ustawienia kregosłupa,określaniu szczytowego kręgu skrzywienia,
– 5 stopniowa skala wg. Rissera, okreśająca stadium procesu kostnienia, charakterystyczne zmiany na obrazie rtg. towarzyszące temu procesowi,
– asymetryczne ustawienie talerzy kk. biodrowych,charakterystyczny obraz dla miednicy zrotowanej,
w części praktycznej:
– procedura zapisu badanego pacjenta
– ustawianie w pozycji AP, techniczne możliwości aparatury
– obszar ciała, który może być objęty wiązką promieni dający rzeczywisty obraz,
– nośnik obrazu służący do cyfrowej obróbki i zapisu na CD lub filmie (kliszy )
– procedury ograniczania szkodliwego wpływu promieniowania na organizm badanego,
Szkolenie nie miało charakteru wykładu z pozycji „my lekarze” i „wy nauczyciele” lecz była to bardzo konstruktywna wymiana doświadczeń. Prowadzacy szkolenie bardzo silnie akcentował fakt, że obisując obraz nie ma możliwości weryfikowania go z rzeczywistością, to co my możemy widzieć w pełni jamu dane jest tylko na płaskim obrazie chwilowo utrwalonego. Przybliżenie lekarzom radiologom istoty funkcjonowania Ośrodka, niezbędnego zakresu oceny radiologicznej szczególnie do działań asymetrycznych wpłynie na poprawę jakości pracy zarówno naszej jak i lekarzy. Wszak najważniejsze jest dobro naszych podopiecznych. W ramach współpracy między PZOZ w Starachowicach, a MOGKiK dyrekcja szpitala przekazała nam po preferencyjnej cenie negatoskop do oglądu klisz. Choć dziś już większośc obrazów rtg. jest na nośnikach cyfrowych, to dość często prześwietlenia kręgosłupa rejestrowane są na kliszach. Za ten przyjazny gest w imieniu wszystkich dziękujemy.