Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2012/2013 rozpoczynają się od 27.08.2011 do 14.09.2011
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2012/2013 nie uległa zmianie i wynosić będzie 4zł