Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

Zapisy na zajęcia do MOGKiK i basen na rok szkolny 2013/2014 rozpoczynają się od 19.08.2013 do 06.09.2013
Poniedziałek – piątek w godz. 900 – 1800
W ciągu roku szkolnego zapisy w każdą środę od godz. 1430 do 1730
Zapisy dokonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Kontynuacja zajęć nie wymaga skierowania.
Zapisy na basen w/g regulaminu korzystania z basenu w ramach zajęć korekcyjnych prowadzonych przez MOGKiK.
Cena jednostkowa w karnecie na rok szkolny 2013/2014 wynosić będzie 5 zł